Entries by Kristaps Bergfelds

Singularity konteineru iespējas

Par šo materiālu Šī pamācība ir tapusi kā atbalsta materiāls 2021. gada 5. marta tiešsaistes semināram “Singularity konteineru iespējas”. Gan pasākums, gan šī pamācība ir tapuši, pateicoties EuroHPC projekta “National Competence Centres in the framework of EuroHPC” (EuroCC) atbalstam. Šis projekts tika uzsākts jau 2020. gada 1. septembrī, un Latviju tajā pārstāv Rīgas Tehniskās universitātes […]

Git versionēšanas sistēmas pamati

Par autoru Mg. Phys. Kristaps Bergfelds ir LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūta pētnieks, kura ikdienas darbs saistīts ar fizikālu datu iegūšanu, apstrādi un attēlošanu. Papildus darbam institūtā Kristaps pasniedz programmēšanas praktiskos darbus LU fizikas studentiem (programmēšanas un datu apstrādes pamatus, izmantojot programmēšanas valodu Python). Šī raksta tapšanas pamatā ir Kristapa gadu gaitā uzkrātā pieredze un […]

No datiem līdz skaistam grafikam: moderna zinātnieka programmatūras rīki

Par autoru Mg. Phys. Kristaps Bergfelds ir LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūta pētnieks, kura ikdienas darbs saistīts ar fizikālu datu iegūšanu, apstrādi un attēlošanu. Papildus darbam institūtā Kristaps pasniedz programmēšanas praktiskos darbus LU fizikas studentiem (programmēšanas un datu apstrādes pamatus, izmantojot programmēšanas valodu Python). Šī raksta tapšanas pamatā ir Kristapa gadu gaitā uzkrātā pieredze un […]

Fotogrāfijas no LU 78. Zinātniskās konferences

31. janvārī norisinājās LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai”, ko organizēja Skaitliskās modelēšanas institūts. Institūta darbinieki pastāstīja par šķidrumu plūsmas un degšanas reakciju modelēšanu, datu analīzi meteoroloģijā u.c. pētījumu aktualitātēm. Paldies visiem par piedalīšanos!

Aicinām uz ENVM katedras salidojumu

Skaitliskās modelēšanas institūta pētījumu tematikas pirmsākumi ir saistīti ar 1970. g. Latvijas universitātē nodibināto Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedru (ENVMK). Pastāvēšanas laikā sagatavoto katedras profila speciālistu, kas strādā daudzās pasaules valstīs (ASV, Vācija, Zviedrija, Izraēla, Kanāda u.c.), kopskaits pārsniedz 250. Arī lielākā daļa institūta pētnieku ir šīs katedras absolventi. Atzīmējot katedras 50 gadu jubileju […]

Skaitliskās modelēšanas institūta dibināšana

2019. gada 30. decembrī tiek parakstīts LU rektora rīkojums par Skaitliskās modelēšanas institūta (SMI) dibināšanu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes sastāvā. Institūts ir izveidots uz 1994. gadā dibinātās Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas bāzes, kas 25 pastāvēšanas gados radikāli izaugusi, paplašinot gan pētījumu tematiku, gan darbinieku skaitu. Jaunajā institūtā LU Zinātņu mājā darbu […]

LU 78. Zinātniskā konference

Visdrīzāk ikviens no mums ir bijis situācijā, kurā izjutis apbrīnu pret kāda cilvēka izkoptu izcilību – vai tā būtu smalka mūzikas pazīšana, jušana, kas jāpievieno ēdienam, lai tas kļūtu par mākslas darbu vai īstajā brīdī un vietā pateikts trāpīgs vārds. Jau par tradīciju kļuvis, ka janvāra otrā pusē Latvijas Universitātes konferences ietvaros tiek rīkota sekcijas […]

Atskats uz konferenci Fimar for Web

Laikā no 2018. gada maija līdz 2019. gada novembrim Latvijas un Latvijas Universitātes simtgades gados – ar Kopernika jūras un vides monitoringa servisa (CMEMS) finansiālu atbalstu Latvijas Universitātes pētnieki radījuši brīvi pieejamu vietni Present the present. Tajā katram interesentam iespēja virtuāli novērot Baltijas jūras stāvokli – ūdens līmeni, viļņu augstumu, vēja virzienu u.c. Pieejama arī […]