Entries by Maija Sjomkāne

SMI studentu pieredzes stāsti HZDR Vācijā

Skaitliskās modelēšanas institūta studenti Mārtiņš Klevs un Pēteris Zvejnieks devušies praksē uz HZDR Vācijā, viņi dalās pieredzē par savām studijām un pētnieciskajām gaitām Latvijā un Vācijā. Mārtiņš KlevsLU fizikas maģistra pirmā kursa students Es SMI strādāju 2 gadus, kuru laikā es nodarbojos ar fundamentāliem pētijumiem saistībā ar magnetohidrodinamisku burbuļu ķēdes plūsmu ārējā magnētiskā laukā. Sešus […]

Publikācija par gāzes burbuļu šķidrajā metālā izšķiršanu

Skaitliskā modelēšanas institūta pētniekiem ir jauna publikācija ar nosaukumu Resolving Gas Bubbles Ascending in Liquid Metal from Low-SNR Neutron Radiography Images. Tā ir publicēta žurnāla Applied Sciences speciālizdevumā Movements in Electromagnetically Agitated Liquid Metal. Raksta autori ir Mihails Birjukovs, Pavel Trtik, Andreas Kaestner, Jan Hovind, Mārtiņš Klevs un Andris Jakovičs. Pētījums publicēts 2021. gada 18. […]

Jauna publikācija žurnālā Physics of Fluids

Skaitliskā modelēšanas institūta pētniekiem Mārtiņam Klevam , Mihailam Birjukovam ,  Pēterim Zvejniekam un Andrim  Jakovičam ir jauna publikācija. Raksts Dynamic mode decomposition of magnetohydrodynamic bubble chain flow in a rectangular vessel tika publicēts 2021. gada 12. augustā Q1 žurnālā Physics of Fluids. Burbuļu plūsma šķidrajā metālā ir aktuāla dažādiem tās pielietojumiem, piemēram, šķidro metālu maisīšanai, attīrīšanai, metālu […]

Tīmekļseminārs uzņēmumiem par HPC tehnoloģijām

Augstas veiktspējas skaitļošana (HPC no angļu val. – High-Performance Computing) ir spēja apstrādāt masveida datus un ātri veikt sarežģītus aprēķinus, lai atrisinātu problēmas zinātnē un biznesā. Skaitliskā jeb datormodelēšana, procesu optimizācija, lielu datu apstrāde un mašīnmācīšanās metodes ir instrumenti, kas ieņem arvien lielāku lomu uzņēmumu ikdienā. Izmantojot HPC tehnoloģiju iespējas, uzņēmumiem ir iespēja sasniegt augstu […]

Absolventu pieredzes stāsti

Noslēdzot mācību gadu, arī SMI darbinieku kolektīvā ir vairāki absolventi. Priecājamies, ka Mārtiņš Klevs, Pēteris Zvejnieks un Daniels Heincis ir ieguvuši dabaszinātņu bakalaura grādu fizikā un Maksims Surovovs dabaszinātņu maģistra grādu fizikā no Latvijas Universitātes.Tikko grādus ieguvušie studenti dalās ar pieredzi gan studiju procesā, gan LU Skaitliskās modelēšanas institūta darbā. BSc Pēteris Zvejnieks, BSc Mārtiņš […]

Konference “Electromagnetic Processing of Materials 2021”

No šī gada 9. līdz 16. jūnijam tiešsaistē norisinājās desmitā starptautiskā vasaras skola un konference “Electromagnetic Processing of Materials 2021” (angļu val. – materiālu elektromagnētiska apstrāde). Andris Jakovičs, LU Skaitliskā modelēšanas institūta multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs, kopā ar pētniekiem no Francijas, Izraēlas, Ķīnas, Krievijas, Japānas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ukrainas un Itālijas pildīja […]

Jauna publikācija par punktdefektu parametriem 300 mm Čohraļska metodes silīcija kristālā

LU SMI pētniekiem Andrejam Sabanskim un Jānim Virbulim ir jauns raksts Publicētu punktdefektu parametru kopu snieguma novērtējum 300 mm Čohraļska silīcija kristālā konusa un cilindra fāzēs (angļu val. – Evaluation of the Performance of Published Point Defect Parameter Sets in Cone and Body Phase of a 300 mm Czochralski Silicon Crystal). Publikācija rakstīta kopā ar […]

Jauna eksperimentālā laboratorija industriālu MHD tehnoloģiju izpētei

Realizējot ERAF projektu “Skaitliskās modelēšanas pieeju izstrāde kompleksu multifizikālu mijiedarbības procesu izpētei elektromagnētiskajās šķidrā metāla tehnoloģijās” (Nr. 1.1.1.1/18/A/108) un sadarbojoties Latvijas Universitātes Skaitliskajam modelēšanas institūtam un industriālā partnera AS “Latvo” pētniekiem, izveidota jauna eksperimentālā laboratorija MHD (magnetohidrodinamisko) tehnoloģiju lietojumu ieviešanai metalurģijā. Kvalitatīvu sakausējumu energoefektīvai ieguvei būtiski saīsināt kausēšanas un leģēšanas ciklu ilgumu. Ražojamo materiālu izmaksas […]

SMI pētnieks Mihails Birjukovs iegūst DAAD grantu

SMI pētniekam Mihailam Birjukovam tika piešķirts DAAD (German Academic Exchange Service) grants īstermiņa braucienam Vācijā, Drēsdenē. Tur turpināsies magnetohidrodinamiskās burbuļu plūsmas fundamentāla izpēte sadarabībā ar Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), kur Mihails jau nesen pavadījis 2 mēnešus un pēc tam strādājis attālināti. Vizīte ilgs no 15. jūnija līdz 15. decembrim (6 mēneši), un darbs tiks veikts sadarbībā […]