Entries by

ENVMK dibinātājs Juris Miķelsons saņem LU Gada balvu par zinātniskās skolas izveidi

Juris Miķelsons ir Latvijas Universitātes (LU) Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras (ENVMK) izveides iniciators, dibinātājs un pirmais vadītājs. 2021. gada janvārī LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) ilggadējais profesors saņēmis LU Gada balvu par skaitliskās modelēšanas zinātniskās skolas izveidošanu. Industriālo un vides procesu skaitliskā modelēšana, izmantojot datoru skaitļošanas iespējas, ir ļoti strauji augoša inženierfizikas […]

Publicēta CE2COAST projekta mājaslapa

Cilvēka radītām globālām klimata pārmaiņām būs būtiska ietekme reģionālā un piekrastes mērogā gan uz jūras ekosistēmām, gan uz ekonomiku un sabiedrību, kas ir atkarīga no šo ekosistēmu izmaiņām. Klimata pārmaiņas var ietekmēt dažādus procesus lokālā mērogā, piemēram, zivju populācijas izmaiņas, kas savukārt ietekmē zvejniecību un cilvēku ekonomisko stāvokli piekrastes pilsētās, un arī globālā mērogā – piemēram, gaisa piesārņojumu. Lai labāk izprastu klimata un okeāna pārmaiņas Eiropas un pasaules mērogā, […]

Publicēti divi aktuāli raksti par Jaunā Eiropas Vēja Atlasa izveidi

Pēdējos gadus Skaitliskās modelēšanas institūta pētniece Tija Sīle ir aktīvi strādājusi pie Jaunā Eiropas Vēja Atlasa (angļu val. – New European Wind Atlas jeb NEWA) izveides. Kopā ar pētniekiem no visas Eiropas viņa ir attīstījusi jaunu metodoloģiju vēja apstākļu novērtēšanai. Pētījumi ir publicēti žurnālā “Geoscientific Model Development” kā izcelti, īpaši aktuāli raksti. Vēja Atlasus definē […]

Intervija ar SMI pētnieku žurnālā “Ir”

Žurnālā “Ir” lasāma intervija ar vienu Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūta pētniekiem – Ģirtu Zāģeri. Paralēli darbam un doktorantūras studijām, Ģirts strādā arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā par fizikas skolotāju. Ģirts Zāģeris jau savās fizikas bakalaura programmas pirmajā kursā sāka pasniegt lekcijas Jauno fiziķu skolā, ko viņš ar prieku apmeklēja, kamēr vēl pats mācījās skolā. […]

Rentgenstaru radiogrāfijas eksperimenti Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)

No 2020. gada 23. oktorbra  līdz 23. decembrim LU Skaitliskā modelēšnas institūta pētnieks Mihails Birjukovs dodas uz Vācijas pilsētu Drēzdeni kā viespētnieks “Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf” (HZDR) pētniecības centrā, kur Mihails kopā ar magnetohidrodinamikas (MHD) grupu strādās Hidrodinamikas institūtā burbuļu MHD plūsmas un metālu solidifikācijas procesu izpētes virzienā. Vizītes laikā tiks veikti rentgenstaru radiogrāfijas eksperimenti ar plānām […]

Veiksmīgi noslēgusies SMI zinātnieku eksperimentu sērija Paula Šerēra institūtā

Oktobra sākumā beidzās neitronu radiogrāfijas eksperimentu sērija, kurā LU SMI darbinieki Mihails Birjukovs, Jevgēnijs Teličko, Pēteris Zvejnieks un Mārtiņš Klevs kopīgiem spēkiem pētīja magnetohidrodinamisku (MHD) burbuļu plūsmu šķidra gallija modeļsistēmā dažādos magnētiskajos laukos un plūsmas režīmos. Tika veikta izstrādāto attēlu un datu analīzes rīku papildu eksperimentālā validācija. Mihaila Birjukova 2 mēnešu vizītes laikā tika izstrādāta […]

Rīgas domes vizīte

Ieskats Rīgas domes vizītē LU Akadēmiskajā centrā, kuras laikā Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis viesojās arī Skaitliskās modelēšanas institūtā. Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks un LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pasniedzējs prof. Vjačceslavs Kaščejevs tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi un un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Vilni […]

ENVMK izstādes atklāšana fotogrāfijās

Ieskats izstādes atklāšanā, kas veltīta Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras 50 gadu jubilejai. Klātesošos uzrunāja katedras dibinātājs un pirmais vadītājs prof. Juris Miķelsons, kā arī viens no pirmajiem tās absolventiem – prof. Andrejs Cēbers.Izstāde par 50 gadiem Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedrā pieejama Zinātņu Mājas (Jelgavas iela 3) bibliotēkā.

Aicinām uz Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras 50 gadu jubilejai veltītu izstādi

Aicinām 7. oktobrī plkst. 15.00 piedalīties Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras 50 gadu jubilejai veltītas izstādes atklāšanā LU Zinātņu mājas Bibliotēkā 2. stāvā. Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra (ENVMK) tika dibināta 1970. gadā, realizējot prof. Jura Miķelsona vīziju par industriālu procesu matemātisko modelēšanu kā nākotnes tehnoloģiju inženierfizikālu problēmu risināšanai. ENVMK mērķis bija gatavot […]

Seminārs par iesaisti Latvijas HPC kompetences centra izveidē

2020. gada 1. septembrī ir sācies projekts “EuroCC – Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros”, kura mērķis ir izveidot Eiropā augstas veiktspējas skaitļošanas (angļu val. – high-performance computing jeb HPC) kompetences centru tīklu. Centru uzdevums būs veicināt HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā. Projektā Latviju pārstāv Rīgas Tehniskā Universitāte un Latvijas Universitāte. […]