Piekļuve servisam

Apraksts

Laikā no 2018. gada maija līdz 2019. gada novembrim, Latvijas un Latvijas Universitātes simtgadē, ar Kopernika jūras vides monitoringa servisa (CMEMS) finansiālu atbalstu Latvijas Universitātes pētnieki radījuši brīvi pieejamu vietni, kurā katram interesentam ir iespēja virtuāli novērot Baltijas jūras stāvokli – ūdens līmeni, viļņu augstumu, vēja virzienu, un iepazīties ar šo parametru prognozi nākamām 2 dienām, kas tiek aktualizēta ik pa 6 stundām.

Kontaktpersona