Kontakti

Iestādes nosaukums

Latvijas Universitātes
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes
Skaitliskās modelēšanas institūts

Sazinies ar mums

modinst@lu.lv

+371 67 033 846

@modinstlu

@modinstlu

Adrese

Latvijas Universitātes “Zinātņu māja”
Jelgavas iela 3
Rīga, LV-1004
Institūta vadība – 520. kabinets
Institūta administrācija – 512. kabinets