Institūta vadība

Uldis Bethers

Uldis Bethers, Dr. Phys.

Institūta direktors
Vides procesu laboratorijas vadītājs
uldis.bethers@lu.lv
0000-0002-1596-385X
linkedin.com/in/uldis-bethers

Inese Suija

Institūta administratore
inese.suija@lu.lv
+371 67 033 846

Andris Jakovičs, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081

Jānis Virbulis, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes loceklis
Pusvadītāju tehnoloģiju laboratorijas vadītājs
janis.virbulis@lu.lv
0000-0002-5467-7864
linkedin.com/in/janis-virbulis

Vadims Geža, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes loceklis
Vadošais pētnieks

vadims.geza@lu.lv
0000-0001-9395-0205
linkedin.com/in/vadims-geza

Tija Sīle, Dr. Phys.

Vadošā pētniece
Zinātniskās padomes locekle
tija.sile@lu.lv
0000-0001-9782-4417

Skaitļošanas centrs

Valts Liepiņš

Zinātniski tehniskās informācijas inženieris
valts.liepins@lu.lv
0000-0003-1823-609X

Pusvadītāju tehnoloģiju laboratorija

Andrejs Sabanskis, Dr. Phys.

Pētnieks
andrejs.sabanskis@lu.lv
 0000-0002-5465-7759

Armands Krauze, Dr. Phys

Vadošais pētnieks
armands.krauze@lu.lv
0000-0003-4398-9907

Maksims Surovovs

Zinātniskais asistents
maksims.surovovs@lu.lv
0000-0002-5583-4542

Krišjānis Kalme

Laborants
krisjanis.kalme@lu.lv
0000-0002-3686-7963

Multifizikālo procesu laboratorija

Sergejs Pavlovs, Dr. Phys.

Vadošais pētnieks
sergejs.pavlovs@lu.lv
0000-0001-6506-3756

Staņislavs Gendelis, Dr. Phys.

Vadošais pētnieks
stanislavs.gendelis@lu.lv
0000-0003-3699-2526
linkedin.com/in/stanislavs-gendelis

Ģirts Zāģeris

Pētnieks
girts.zageris@lu.lv
0000-0002-1419-311X

Jevgēnijs Teličko

Vecākais laborants
jevgenijs.telicko@lu.lv
0000-0002-1784-9663

Baiba Jirgensone

Laborante
bj18007@students.lu.lv
0000-0002-1304-4948

Kirill Bolotin

Vadošais pētnieks
kirill.bolotin@lu.lv
0000-0002-9319-6553

Aleksandrs Jegorovs

Zinātniskais asistants
aleksandrs.jegorovs@lu.lv
0000-0001-8343-7416

Vides procesu laboratorija

Juris Seņņikovs

Pētnieks
juris.sennikovs@lu.lv
0000-0002-1337-2693

Vilnis Frišfelds, Dr. Phys.

Vadošais pētnieks
vilnis.frisfelds@lu.lv
0000-0001-7642-465X

Andrejs Timuhins

Pētnieks
andrejs.timuhins@lu.lv
0000-0003-0264-1058

Aigars Valainis

Zinātniskais asistents
aigars.valainis@lu.lv