Institūta vadība

Uldis Bethers

Uldis Bethers, Dr. Phys.

Institūta direktors, zinātniskās padomes loceklis
uldis.bethers@lu.lv
0000-0002-1596-385X
linkedin.com/in/uldis-bethers

Inese Suija

Institūta administratore
inese.suija@lu.lv
+371 67 033 846

Andris Jakovičs, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081

Jānis Virbulis, Dr. Phys.

Pusvadītāju tehnoloģiju laboratorijas vadītājs,
Zinātniskās padomes loceklis, vadošais pētnieks
janis.virbulis@lu.lv
0000-0002-5467-7864
linkedin.com/in/janis-virbulis

Staņislavs Gendelis, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes loceklis
Vadošais pētnieks
stanislavs.gendelis@lu.lv
0000-0003-3699-2526
linkedin.com/in/stanislavs-gendelis

Tija Sīle, Dr. Phys.

Vadošā pētniece
Zinātniskās padomes locekle
Vides procesu laboratorijas vadītāja

tija.sile@lu.lv
0000-0001-9782-4417

Skaitļošanas centrs

Valts Liepiņš

Zinātniskais asistents
valts.liepins@lu.lv
0000-0003-1823-609X

Pusvadītāju tehnoloģiju laboratorija

Andrejs Sabanskis, Dr. Phys.

Vadošais Pētnieks
andrejs.sabanskis@lu.lv
 0000-0002-5465-7759

Armands Krauze, Dr. Phys

Vadošais pētnieks
armands.krauze@lu.lv
0000-0003-4398-9907

Maksims Surovovs

Zinātniskais asistents
maksims.surovovs@lu.lv
0000-0002-5583-4542

Krišjānis Kalme

Laborants
krisjanis.kalme@lu.lv
0000-0002-3686-7963

Dagis Daniels Vidulejs

Zinātniski tehniskās informācijas inženieris
dagis_daniels.vidulejs@lu.lv
0000-0002-7574-1052

linkedin.com/in/dagis-daniels-vidulejs

Multifizikālo procesu laboratorija

Sergejs Pavlovs, Dr. Phys.

Vadošais pētnieks
sergejs.pavlovs@lu.lv
0000-0001-6506-3756

Staņislavs Gendelis, Dr. Phys.

Vadošais pētnieks
stanislavs.gendelis@lu.lv
0000-0003-3699-2526
linkedin.com/in/stanislavs-gendelis

Ģirts Zāģeris

Pētnieks
girts.zageris@lu.lv
0000-0002-1419-311X

Jevgēnijs Teličko

Pētnieks
jevgenijs.telicko@lu.lv
0000-0002-1784-9663

Leonid Rodin

Vadošais viespētnieks
leonid.rodin@lu.lv

Viktor Kharitonov

Viespētnieks
viktor.kharitonov@lu.lv

Baiba Jirgensone

Maģistrante
baiba.jirgensone@lu.lv
0000-0002-1304-4948

Aleksandrs Jegorovs

Doktorants
aleksandrs.jegorovs@lu.lv

Igors Ušakovs

Doktorants

Luka Ivanovskis

Doktorants

Vides procesu laboratorija

Juris Seņņikovs

Pētnieks
juris.sennikovs@lu.lv
0000-0002-1337-2693

Vilnis Frišfelds, Dr. Phys.

Vadošais pētnieks
vilnis.frisfelds@lu.lv
0000-0001-7642-465X

Andrejs Timuhins

Pētnieks
andrejs.timuhins@lu.lv
0000-0003-0264-1058

Aigars Valainis

Pētnieks
aigars.valainis@lu.lv

Siltumfizikālo mērījumu centrs