Par institūtu

Uldis Bethers

Uzmeklēt procesu aprakstam vienādojumus, atrisināt tos. Veidot virtuālu, skaitļos ietērptu realitāti. Meklēt un atrast skaistumu un radīšanas prieku gan šajās darbībās, gan to rezultātā. Iepazīt nozaru problēmas, pētniekiem labi pazīstamus un akadēmiskai videi svešākus objektus, parādības, procesus. Runāt ar nozaru profesionāļiem, palīdzot tiem izprast būtisko viņu pašu darbības jomā, un uzburt negaidītus risinājumus. Pārsteigt ar neierastām un paradoksālām interpretācijām un līdzībām. Palīdzēt sameklēt citu skatu punktu, vai ieraudzīt ko nebijušu ar neieinteresēta, bet aizrautīga vērotāja aci.

Tas ir prieks, ko matemātiķi un fiziķi jau izsenis izjūt, projicējot realitāti vienādojumos. Datori un fizikā bāzēta izglītība ļauj to izbaudīt arī mums Skaitliskās modelēšanas institūtā – esam lepni būt klātesoši skaitliskās modelēšanas eksplozīvajā attīstībā no pašiem tās pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Institūts izveidots 2019. gada decembrī uz LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas bāzes. Institūts pārstāv un apvieno vairākas LU Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras pētnieciskas grupas. Institūts ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieciska struktūrvienība.

Institūta darbības mērķis ir sekmēt inženierfizikāli orientētus nepārtrauktas vides procesu pētījumus gan Latvijas, gan Eiropas industrijas vajadzībām, kā arī sekmēt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu minētajās jomās.

Institūta pētījumu finansējumu veido Eiropas Savienības un Latvijas Zinātnes Padomes pētniecisko projektu un programmu, starptautisko sadarbības projektu un citu industriālo pasūtītāju, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļi.

Kontakti

Iestādes nosaukums

Latvijas Universitātes
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes
Skaitliskās modelēšanas institūts

Sazinies ar mums

modinst@lu.lv

+371 67 033 846

@modinstlu

@modinstlu

Adrese

Latvijas Universitātes “Zinātņu māja”
Jelgavas iela 3
Rīga, LV-1004
Institūta vadība – 520. kabinets
Institūta administrācija – 512. kabinets