Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai sekcija

Mūsu ikgadēja tradīcija – janvārī Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros pievēršam uzmanību aktualitātēm, kas iepriekšējā gada laikā notikušas matemātiskās modelēšanas tēmās Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Skaitliskās modelēšanas institūtā.

Arī 2022. gada 28. janvārī plkst. 13:00 aicinām visus, kuriem ir interese par paveikto mums īpašajā pētījumu jomā – matemātiskās modelēšanas metožu lietojums eksaktās un inženierzinātnēs  –  uz 80. LU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas sēdi Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai.

Konferences sekcijas sēde norisināsies latviski un ir atvērta gan LU darbiniekiem un studentiem, gan citiem matemātiskās modelēšanas interesentiem bez iepriekšējas reģistrācijas. Pievienoties pasākuma tiešraidei iespējams, izmantojot saiti:

https://lu-lv.zoom.us/j/91695611544?pwd=S050OG1iSVFLODdvNlZIMTI4UFFqUT09

(Meeting ID: 916 9561 1544 Passcode: 861330)

Konferenci atklās ielūgtais referents Dr. Jānis Priede ar referātu par 2D turbulences skaitlisko modelēšanu, izmantojot grafiskos procesorus. Pasākumā būs pārstāvēts plašs pētījumu loks gan parādot attīstību pusvadītāju tehnoloģiju un multifizikālo procesu pētniecībā, gan vides procesu modeļu izstrādē, gan datorzinātnē u.c. Kopā tiks prezentēti 9 referāti. 

Īpaši gaidīsim Jūsu jautājumus konferences dalībniekiem. Būsim priecīgi, ja izdosies rosināt diskusiju par līdz šim neizzināto, redzējumu par zinātniskā procesa izdošanos un tālāku rezonansi zinātnisko un saimniecisko procesu veiksmīgā virzībā 2022. gadā un nākotnē.

Sekcijas sēdes norisē pirms gada 2021. gada janvārī iespējams ielūkoties video zemāk