Atskats uz konferenci Fimar for Web

Laikā no 2018. gada maija līdz 2019. gada novembrim Latvijas un Latvijas Universitātes simtgades gados – ar Kopernika jūras un vides monitoringa servisa (CMEMS) finansiālu atbalstu Latvijas Universitātes pētnieki radījuši brīvi pieejamu vietni Present the present. Tajā katram interesentam iespēja virtuāli novērot Baltijas jūras stāvokli – ūdens līmeni, viļņu augstumu, vēja virzienu u.c. Pieejama arī parametru prognoze nākamām 2 dienām, kas tiek aktualizēta 1 reizi 6 stundās.

Tās vizuālā identitātē ietverti vairāki ar Latvijas un pasaules kultūru saistīti elementi. Viļņu augstuma, ūdens līmeņa un straumes ātruma kartes krāsu skala izvēlēta saistībā ar asociācijām ar pasaules un Latvijas kultūrā ievērojamā mākslinieka Nikolaja Rēriha gleznām.

2019. gada 8. novembrī LU Zinātņu mājā norisinājās Present the present (Fimar for Web) lietotāju konference. Konferencē ar referātiem uzstājās Latvijas Universitātes pārstāvji, dalībnieki no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem un citi profesionāļi.

Referātos atklājās dažādi redzējumi, kurus vienoja patiesa ieinteresētība un tuvojošās Latvijas dzimšanas dienas – 18. novembra radīts svinīgs noskaņojums. Kulturālu akcentu pasākumam deva uzaicinātās humanitāro zinātņu profesores Janīnas Kursītes-Pakules stāstījums par jūru un ūdeņiem latviešu dainās.

Konferencē tika gūta pārliecība, ka izveidotā demonstrācija stiprina Latvijas saistību ar jūrniecību un okeanogrāfisko datu apstrādes prasmēm digitālās informācijas laikmetā.