CastPrint iegūst finansējumu FF4EuroHPC

Jaunuzņēmuma «CastPrint», Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) HPC centra un Latvijas Universitātes (LU) Skaitliskās modelēšanas institūta izveidots konsorcijs piesaista pētniecības un inovācijas atbalsta programmas «Apvārsnis 2020» līdzekļus, lai, izmantojot superdatoru aprēķinus, uzlabotu uzņēmuma ražoto personalizēto medicīnisko palīgiekārtu kvalitāti un samazinātu ražošanas laiku.

«CastPrint» nodarbojas ar individuāli pielāgotu 3D drukātu fiksatoru izveidi dažāda veida lūzumu ārstēšanai. LU Skaitliskās modelēšanas institūts uzņēmuma vajadzībām veidos fiksatoru skaitlisko modeli un topoloģiskās optimizācijas algoritmus, kā arī organizēs jaunā produkta izturības novērtējumu. Savukārt RTU HPC centrs projektam piesaistīts kā lielākais superdatoru (High Performance Computing – augstas veiktspējas skaitļošana) resursu nodrošinātājs Latvijā ar zināšanām par nepieciešamo tehnisko un programmatūru nodrošinājumu projekta veiksmīgai izpildei. «CastPrint» būs jānodrošina, lai ar superdatora palīdzību radītie fiksatoru modeļi un arī pats izdrukātais materiāls atbilstu gan pacientu un mediķu, gan ražošanas kvalitātes prasībām.

«Lai varētu konkurēt globālajā tirgū, HPC iekļaušana augstu tehnoloģiju uzņēmuma procesos ir neizbēgama. Ceru, ka redzēsim arvien vairāk labu piemēru «Industrijai 4.0» atbilstošu tehnoloģiju ieviešanai Latvijas uzņēmumos, it īpaši tādēļ, ka tagad superdatorus Latvijā var izmantot jebkurš, kuram ir interese,» uzsver LU Skaitliskās modelēšanas institūta Pusvadītāju tehnoloģiju laboratorijas vadītājs Jānis Virbulis. Viņš arī piebilst, ka uzņēmumiem, kuriem ir interese ieviest šīs tehnoloģijas savos procesos, bet trūkst zināšanu, palīdzēs Latvijas HPC kompetences centrs.

«Latviešiem ir tāds teiciens “Maisam gals vaļā!” un to es gribētu teikt par šo pirmo panākumu FF4EUROHPC projektu konkursā. » saka EuroCC projekta vadītājs Latvijā RTU vadošais pētnieks Ilmārs Slaidiņš.  «Jau 2021. gada janvārī bija pirmais projektu konkurss, kad mēs tikko bijām sākuši EuroCC projektu, bet uz otro konkursu septembrī no Latvijas jau bija trīs pretendenti. Ceram, ka uz nākamo konkursu būs vēl vairāk pieteikumu no Latvijas. »

Jaunuzņēmuma un universitāšu veidotais konsorcijs uzvarēja «Apvārsnis 2020» programmas FF4EUROHPC konkursā, iegūstot 140 tūkstošus eiro projekta realizācijai. Projekta realizācija tiks uzsākta 1. martā un ilgs 15 mēnešus. 

Programmā FF4EUROHPC Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiek atvieglota piekļuve augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijām, tā palielinot Eiropas rūpniecības inovācijas potenciālu. Katru gadu tiek organizēts projekta ideju konkurss, izvēloties «eksperimentus», lai demonstrētu superdatoru jeb HPC spēju nodrošināt inovatīvus produktus un sniegt pievienoto vērtību valsts un Eiropas rūpniecības attīstībā. Vairāk informācijas – https://www.ff4eurohpc.eu/

RTU HPC centrs sadarbībā ar LU Skaitliskās modelēšanas institūtu vērienīgā Eiropas Savienības projektā veido HPC kompetences centru – vienotu atbalsta struktūru, lai veicinātu HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā, visa veida uzņēmējdarbībā, tajā skaitā rūpniecībā. Vairāk informācijas – https://eurocc-latvia.lv/