Cik energoefektīvas ir ēkas Latvijā?

LU Skaitliskās modelēšanas institūta vadošais pētnieks Dr. Phys. Staņislavs Gendelis ir veicis energoefektivitātes analīzi pēdējos piecos gados energoserticifētām ēkām Latvijā. Izveidotā datu analīze ir publicēta žurnālā “Būvinženieris” 2021. gada februāra numurā. Šajā rakstā apkopoti būtiskākie un interesantākie rezultāti.


Kopš 2016. gada ēku energosertifikāti tiek reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmā, un dati no tiem ir publiski pieejami, ļaujot katram interesentam iepazīties ar konkrētās ēkas energoefektivitātes rādītājiem. Reizi mēnesī ar datiem par ēku energosertifikātiem tiek papildināts arī Latvijas Atvērto datu portāls. Staņislavs Gendelis ir apstrādājis pieejamos energosertifikātu datus, apskatot dažādu parametru ietekmi, t.sk. pētot ēkas energoefektivitātes atkarību no ēku apkurināmās platības un ēkas tipa.

Ēku energosertifikātu skaita sadalījums pa gadiem pēc ēkas energoefektivitātes klasēm. Latvijā dominē E un F klases.

Ēku energosertifikātu skaita histogramma pēc apkures siltuma patēriņa. Lielākoties tas ir intervālā no 110 līdz 150 kWh/m2 gadā.

Normētā apkures patēriņa atkarībā no ēkas platības. Izkliede ir ļoti liela, bet ir pamanāma kopējā energoefektivitātes uzlabojuma tendence, palielinoties ēkas izmēram.

Normētā apkures patēriņa atkarībā no trīs tipu ēku platībām. Neskatoties uz lielu izkliedi, biroja tipa ēkām vidējā energoefektivitāte ir nedaudz labāka.


Analīze ir veikta projekta “Gandrīz nulles enerģijas ēku faktiskā energopatēriņa analīze un nepieciešamo energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu izstrāde”
(Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/505) ietvaros.