ENVM katedras salidojums tiek pārcelts uz oktobri

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas stāvokli valstī saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā, ENVM katedras salidojums tiek pārcelts uz 2. oktobri.

Skaitliskās modelēšanas institūta pētījumu tematikas pirmsākumi ir saistīti ar 1970. g. Latvijas universitātē nodibināto Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedru (ENVMK). Pastāvēšanas laikā sagatavoto katedras profila speciālistu, kas strādā daudzās pasaules valstīs (ASV, Vācija, Zviedrija, Izraēla, Kanāda u.c.), kopskaits pārsniedz 250. Arī lielākā daļa institūta pētnieku ir šīs katedras absolventi.

Atzīmējot katedras 50 gadu jubileju 2. oktobrī LU Zinātņu mājā notiks starptautisks zinātnisks kolokvijs un absolventu tikšanās. Pasākuma dalībniekus uzrunās katedras dibinātājs Prof. Juris Miķelsons. Uzstāsies katedras absolventi, kas šodien pārstāv dažādus zinātnisko pētījumu un to industriālo lietojumu virzienus, kā arī vada pētnieciskas iestādes un sekmīgi strādā dažādās uzņēmējdarbības jomās.

Plānota arī paneļdiskusija par matemātiskās modelēšanas lomu mūsdienu tehnoloģiju attīstībā un dienas izskaņa neformālā gaisotnē.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par ENVM katedras salidojumu SMI mājaslapā un sociālajos tīklos.