Fotogrāfijas no LU 78. Zinātniskās konferences

31. janvārī norisinājās LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai”, ko organizēja Skaitliskās modelēšanas institūts. Institūta darbinieki pastāstīja par šķidrumu plūsmas un degšanas reakciju modelēšanu, datu analīzi meteoroloģijā u.c. pētījumu aktualitātēm.

Paldies visiem par piedalīšanos!