Gatavošanās nulles enerģijas ēku prasībām

Vai zināji, ka no nākamā gada visām jaunajām ēkām ir jāatbilst gandrīz nulles enerģijas ēku prasībām?

Bet kas tad īsti ir gandrīz nulles enerģijas ēka (gNEĒ)?

Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti vispārējās definīcijas gandrīz nulles enerģijas ēka ir ēka ar augstu energoefektivitāti, kurai nepieciešamā enerģija tiek saražota no atjaunojamajiem enerģijas avotiem uz vietas. Konkrētāku definīciju, ņemot vērā vietējos apstākļus, katra dalībvalsts nosaka individuāli.

Latvijas likumdošanā par gNEĒ tiek definēta ēka, kas atbilst visām šādām prasībām:

  • apkures energoefektivitāte atbilst A klasei (dzīvojamām/nedzīvojamām ēkām <40/45 kWh/m2 gadā);
  • kopējais primārās enerģijas patēriņš <95 kWh/m2 gadā;
  • >75 % no ventilācijas siltuma zudumiem tiek atgūti;
  • vismaz daļēji tiek izmatota atjaunojamā enerģija;
  • nav uzstādītas zemas lietderības fosilo kurināmo apkures iekārtas.

Vienu no gNEĒ komponentēm – atjaunojamās enerģijas izmantošanu analizē Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūta vadošais pētnieks Staņislavs Gendelis sava pēcdoktorantūras pētniecības projekta “Gandrīz nulles enerģijas ēku faktiskā energopatēriņa analīze un nepieciešamo energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu izstrāde” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/505) ietvaros.

LU Botāniskajā dārzā ir uzstādīti dažādu veidu un orientācijas saules paneļi, kā arī vairāku tipu akumulatori:

  • AGM/ dziļa izlādes tipa (“deep”);
  • LiFePO4 tipa (“Li”);
  • svina-oglekļa tipa (“lead”).

Tieši vasaras mēnešos, kad ir pieejams liels saules enerģijas daudzums, tika uzsākta atšķirīgo akumulatoru darbības un efektivitātes analīze. Jau sākotnējie rezultāti parāda vērā ņemamu starpību gan izlādējamās enerģijas daudzumā, gan atšķirīgos zudumus. Tika salīdzināti 3 tipu akumulatori. Ir redzams, ka dažādiem akumulatoriem pie atšķirīgiem uzlādes līmeņiem (uzlādētiem kWh) ir atšķirīgi procentuālie enerģijas zudumi. Svina akumulatoriem, salīdzinot ar citiem, ir vislielākie enerģijas zudumi pie visiem apskatītajiem uzlādes līmeņiem (2 – 10 kWh). Starpība starp dziļas uzlādes (“deep”) un litija jonu (“Li”) akumulatoriem pieaug pie mazākas akumulatora uzlādes jeb kWh skaita. Secināts, ka visiem apskatītajiem akumulatoru veidiem enerģijas zudumi ir mazāki, ja akumulators ir vairāk uzlādēts.