In situ un In silico testi kaņepju betona modelim

Skaitliskās modelēšanas institūta pētniekiem Mihailam Birjukovam un Andrim Jakovičam sadarbībā ar zinātniekiem Māri Šinku un Diānu Bajāri tapusi jauna publikācija. Raksts “Combined in situ and in silico validation of a material model for hempcrete tika publicēts 2022. gada 28. februārī žurnālā Construction and Building materials (Q1).

Kaņepju betons (ang.val. Hempcrete) ir pazīstams kā videi draudzīgs būvmateriāls ar labu īpatnējo termisko pretestību.Pētījumā tika veiktas  prognozes par šī materiāla higrotermisko veiktspēju un atbilstību mūsdienu standartiem.

8 mēnešu laikā kaņepju betona sienai tika veikts temperatūras un relatīvā mitruma monitorings, savukārt pašas sienas ražošanas process – smalki dokumentēts. No šī materiāla veidotās sienas higrotermiskā veiktspēja tika atveidota skaitliskajā simulācijā.

Eksperimentālā kārtā tika novērots, ka kaņepju betons kalpo kā labs izolācijas materiāls Latvijas un citos līdzīgos klimatiskajos apstākļos. Svarīgi, ka liela blīvuma kaņepju betons izrādījās arī noturīgs pret pēlējuma augšanu pat pie augsta relatīva mitruma.

Veicot vairākas materiāla fizikālo un mehānisko īpašību pārbaudes un izmantojot skaitliskās modelēšanas rezultātus, tika parādīts, ka kaņepju betons nākotnē varētu būt laba alternatīva tradicionālajiem celtniecības materiāliem, ievērojami samazinot ietekmi uz klimatu un uzlabojot energoefektivitāti.