Jauna eksperimentālā laboratorija industriālu MHD tehnoloģiju izpētei

Realizējot ERAF projektu “Skaitliskās modelēšanas pieeju izstrāde kompleksu multifizikālu mijiedarbības procesu izpētei elektromagnētiskajās šķidrā metāla tehnoloģijās” (Nr. 1.1.1.1/18/A/108) un sadarbojoties Latvijas Universitātes Skaitliskajam modelēšanas institūtam un industriālā partnera AS “Latvo” pētniekiem, izveidota jauna eksperimentālā laboratorija MHD (magnetohidrodinamisko) tehnoloģiju lietojumu ieviešanai metalurģijā.

Kvalitatīvu sakausējumu energoefektīvai ieguvei būtiski saīsināt kausēšanas un leģēšanas ciklu ilgumu. Ražojamo materiālu izmaksas būtiski ietekmē arī pašu iekārtu dzīves cikla ilgums, ko būtiski samazina krāšņu un elektrodu materiālu erozija augstas temperatūras apstākļos. Tādēļ ļoti svarīgi ir novērst materiāla lokālu pārkaršanu kritiskās darba zonās. To var panākt, kausēšanas procesā nodrošinot optimālas intensitātes kausējuma plūsmu, kas vienlaicīgi paātrina arī tā sastāva homogenizāciju. Šo mērķu sasniegšanai projekta ietvaros, izmantojot matemātisko modelēšanu, atrasti jauni risinājumi līdzstrāvas loka krāsnīm, kur procesā dominē elektrovirpuļplūsmas. Izveidojot noteiktas konfigurācijas elektrodu sistēmu, var iegūt viegli vadāmu prognozējamas intensitātes kausējuma rotāciju, kas samazina gan kausēšanas cikla ilgumu un energopatēriņu, gan palielina iekārtas darba mūžu, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo kausējuma sastāva viendabību.

Skaitliskās modelēšanas rezultāti  jaunizveidotajā laboratorijā tiek aprobēti eksperimentāli, lai izstrādātu optimālus risinājumus industriālām līdzstrāvas loka krāsnīm. Tiek veidots arī pieteikums jaunā tehnoloģiskā risinājuma patentēšanai. Izveidoto eksperimentālo bāzi turpmāk paredzēts izmantot arī citiem rūpnieciskiem pētījumiem, kur būtiska elektromagnētiskā lauka ietekme uz šķidro metālu.