Jauna publikācija: Daļiņu ātruma mērījumi šķidrā gallija plūsmā ap cilindrisku šķērsli.

Skaitliskās Modelēšanas Institūta (SMI) pētnieku Mihaila Birjukova, Pētera Zvejnieka un Andra Jakoviča raksts “Particle tracking velocimetry in liquid gallium flow around a cylindrical obstacle” ir publicēts žurnālā “Experiments in Fluids” 2022. gada 1. jūnijā. Raksts tapis sadarbībā ar Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf pētniekiem Tobias Lappan, Martins Sarma, Sascha Heitkam, Sven Eckert un Paul Scherrer institūta pētniekiem Pavel Trtik un David Mannes.

Šajā publikācijā ir parādīta daļiņu ātruma mērīšana šķidra metāla plūsma ap cilindrisku šķērsli, izmantojot SMI pētnieku iepriekš izstrādātos algoritmus daļiņu trajektoriju noteikšanai.

Publikācija iepazīstina ar attēlu apstrādes metodoloģiju, kas izstrādāta daļiņu detektēšanai neitronu radiogrāfijas attēlos ar lielu troksni un zemu daļiņu kontrastu, kā arī MHT-X izsekošanas algoritma pielietojumu daļiņu trajektoriju rekonstrukcijai.

Sākotnējie rezultāti liecina, ka izmantotās metodes nodrošina konsekventu daļiņu detektēšanu un garu, reprezentatīvu daļiņu trajektoriju atgūšanu ar augstu ticamību. Tas tiek panākts tai skaitā izmantojot particle image velocimetry kā papildus informāciju daļiņu kustības prognozēšanai. Tomēr tiek uzsvērta nepieciešamība ieviest progresīvāku daļiņu pozīcijas ekstrapolācijas pieeju, lai palielinātu izsekošanas precizitāti.

Rakstā tika sniegtas vairākas rekomendācijas, kā ar esošajiem rīkiem iegūt labākus rezultātus. Šobrīd vislielākās grūtības izraisa tieši datu iegūšana un šķidro metālu neitronogrāfijas tehnoloģiju attīstības stadija.

Pētījums tapis ERAF projekta “Skaitliskās modelēšanas metožu izstrāde kompleksu daudzfunkcionālu mijiedarbību izpētei elektromagnētisko šķidro metālu tehnoloģijās” (No. 1.1.1.1/18/A/108) ietvaros.