Jauna publikācija “Physical Review Fluids”

Apsveicam Skaitliskā modelēšanas institūta pētniekus Mihailu Birjukovu, Valteru Dzelmi un Andri Jakoviču! Viņi sadarbībā ar Paula Šērera Institūta pētniekiem Knutu Tomsenu un Pāvelu Trtiku ir uzrakstījuši publikāciju “Burbuļu plūsmas fāzu robežu dinamika biezā šķidrā metāla slānī pielikta magnētiskā lauka ietekmē”. Tā ir publicēta augsti vērtētajā žurnālā “Physical Review Fluids” 2020. gada 18. jūnijā.

Tika pētīta argona burbuļu plūsma šķidrā gallijā gan ar, gan bez pielikta ārēja magnētiskā lauka. Izmantojot dinamisko neitronu radiogrāfiju un jau iepriekš attīstīto, validēto attēlu apstrādes programmatūru, ir veiksmīgi novērota un kvantificēta magnētiskā lauka ietekme, kas tiek apstiprināta arī ar izstrādāto eksperimenta skaitlisko modeli. Pētījuma rezultāti skaidri parāda, ka ir iespējams paplašināt gāzes/šķidro metālu sistēmu klāstu, ko var izpētīt, izmantojot samazinātus, bet reprezentatīvus eksperimentālus uzstādījumus.

Daudzos metalurģiskos procesos, piemēram, šķidrā metāla maisīšanā un attīrīšanā tiek izmantota gāzes plūsma. Šis pētījums ne tikai parāda, ka, izmantojot samazinātus modeļus, var izpētīt gāzes un šķidrā metāla sistēmas, bet arī apraksta magnētiskā lauka ietekmi uz burbuļu plūsmu šķidrā gallijā, kas ļauj labāk saprast šos dažādos metalurģiskos procesus.

“Physical Review Fluids” ir Q1 līmeņa žurnāls jeb viens no 25% ietekmīgākajiem nozarē.

Pilns raksts ir pieejams:
https://journals.aps.org/prfluids/abstract/10.1103/PhysRevFluids.5.061601