Aicinām uz ENVM katedras salidojumu

Skaitliskās modelēšanas institūta pētījumu tematikas pirmsākumi ir saistīti ar 1970. g. Latvijas universitātē nodibināto Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedru (ENVMK). Pastāvēšanas laikā sagatavoto katedras profila speciālistu, kas strādā daudzās pasaules valstīs (ASV, Vācija, Zviedrija, Izraēla, Kanāda u.c.), kopskaits pārsniedz 250. Arī lielākā daļa institūta pētnieku ir šīs katedras absolventi.

Atzīmējot katedras 50 gadu jubileju 24. aprīlī LU Zinātņu mājā notiks starptautisks zinātnisks kolokvijs un absolventu tikšanās. Pasākuma dalībniekus uzrunās katedras dibinātājs Prof. Juris Miķelsons. Uzstāsies katedras absolventi, kas šodien pārstāv dažādus zinātnisko pētījumu un to industriālo lietojumu virzienus, kā arī vada pētnieciskas iestādes un sekmīgi strādā dažādās uzņēmējdarbības jomās.

Plānota arī paneļdiskusija par matemātiskās modelēšanas lomu mūsdienu tehnoloģiju attīstībā un dienas izskaņa neformālā gaisotnē.