LU SMI zinātnieki uzsāk starptautiska augstas veiktspējas skaitļošanas kompetences centra izveidi Latvijā

Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūts kopā ar Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) HPC centru (HPC – High Performance Computing) ir uzsākuši vērienīga Eiropas Savienības (ES) projekta realizāciju. Projekta mērķis ir izveidot starptautisku augstas veiktspējas skaitļošanas kompetences centru tīklu Eiropā.

Projektā “National Competence Centres in the framework of EuroHPC” (jeb “EuroCC”) izveidoto kompetences centru uzdevums būs nodrošināt vienotu atbalsta struktūru, lai veicinātu HPC (augsta veiktspējas skaitļošanas) iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā. Kompetences centri apkopos visās ES valstīs pieejamās zināšanas, pieredzi un skaitļošanas resursus. “EuroCC” projekta kopējais finansējums pārsniedz 56 miljonus eiro. Projekts tika uzsākts šī gada 1. septembrī, un tā īstenošanā divu gadu garumā sadarbosies 33 valstis.

Vienlaikus ar “EuroCC” projektu tika uzsākts arī ar to saistītais projekts “CASTIEL“, kura mērķis ir koordinēt sadarbību starp “EuroCC” projektā iesaistītajiem nacionālajiem kompetences centriem. “CASTIEL” nodrošinās  informācijas apmaiņu, izglītošanās un stažēšanās iespējas, kā arī veicinās biznesa attīstīšanas iespējas un sadarbību ar industriju.

Abi projekti nodrošinās koordinētu un augstu ekspertīzes līmeni Eiropā gan augstas veiktspējas skaitļošanā un datu analīzē, gan ar to saistītās disciplīnās, piemēram mākslīgā intelekta (angļu val. – artificial intelligence) jomā. Tiks turpināts darbs pie vienotas superdatoru tīkla izveides Eiropā. “EuroCC” un “CASTIEL” projektus atbalsta Eiropas Komisija un tās izveidotais kopuzņēmums “EuroHPC”, kurā iesaistījusies arī Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija.

Abu nozīmīgo projektu koordinators ir Štutgartes universitātes HPC centrs.

Štutgartes Universitātes skaitļošanas centra pārstāvis izskaidro trīs “EruoHPC” projektus sadarbības veicināšanai nacionālā un Eiropas līmenī intervijā ar “PrimeurMagazin”

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Augstas Veiktspējas Skaitļošanas kopuzņēmuma (granta līgums Nr. 951732). Kopuzņēmums saņem atbalstu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020”, kā arī no Vācijas, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas, Slovākijas, Norvēģijas, Šveices, Turcijas, Ziemeļmaķedonijas Republikas, Islandes un Melnkalnes.

Vairāk informācijas par projektiem Eiropas Komisijas projektu aprakstā.

Papildu informācija atrodama projektu mājaslapās: www.eurocc-project.eu un  www.castiel-project.eu

Sociālajos tīklos
LinkedIn EuroCC: www.linkedin.com/company/eurocc
Twitter EuroCC: www.twitter.com/EuroCC_project
 LinkedIn CASTIEL: www.linkedin.com/company/castiel-project
Twitter CASTIEL:  www.twitter.com/CASTIEL_project