Apraksts

Apgaismojuma telpiskie sadalījumi ir jāpielāgo katram konkrētajam pielietojumam, vienlaikus saglabājot energoefektivitāti, dizaina vienkāršību un atbilstību optiskiem un elektromagnētiskiem drošības standartiem.

Radītā apgaismojuma simulācijas un optisko elementu izvietojuma, parametru, kā arī gaismekļu reflektoru formas automatizēta optimizācija ir centrālās komponentes jebkurā pētniecības un produktu izstrādes ķēdē, kas ļauj samazināt fotometrisko testu un prototipu ražošanas izmaksas, samazinot nepieciešamo iterāciju skaitu līdz optimālam dizainam.

Ar ievērojamu pieredzi un eksperimentāli pārbaudītiem modelēšanas instrumentiem, mēs veicam gaismekļu radīto gaismas intensitātes sadalījumu (tai skaitā gradientā laušanas koeficienta optikai), dizaina optimizāciju (parametru un formu) un reflektora pārklājumu spoguļ-/difūzās atstarošanas un absorbcijas koeficientu noteikšanu.

Metodoloģija

Mēs izmantojam gan komerciālas (COMSOL), gan mūsu pašu izstrādātas datorprogrammas, lai modelētu apgaismojuma sadalījumus un optimizētu gaismekļu dizainus. Intensitātes sadalījumi tiek aprēķināti, izmantojot Hamiltonas staru izsekošanas vienādojumus, pamatojoties uz Monte-Karlo metodi un galīgo elementu metodi (FEM). Optimizācijai izmantojam Nelder-Mead un COBYLA algoritmus.

Sadarbības līguma ar SIA Vizulo (Latvija) ietvaros izstrādāts programmatūras rīku komplekts gaismas ķermeņu prototipu izveidei: optimizācijas mērķa definēšanai (balstoties uz klienta prasībām), staru izsekošanai un ģeometrijas aprēķinam. Rīku komplekts ir veiksmīgi validēts, salīdzinot rezultātus gan ar eksperimentu, gan ar standarta optikas dizaina programmu aprēķinu rezultātiem.

Projekti

  • Sadarbības projekts ar SIA Vizulo (Latvija): Staru izsekošanas modeļu izstrāde rūpnieciskajiem gaismekļiem un telpiskā apgaismojuma sadalījumu optimizācijas modeļu izveide.

Kontaktpersona

Andris Jakovičs, Dr.Phys.
+371 29 155 711
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081