Apraksts

Mūsu laboratorijā veicam dažādus būvfizikālus mērījumus – logu, durvju un būvkonstrukciju siltuma caurlaidību, materiālu siltumu vadītspēju, īpatnējo siltumietilpību, termisko izplešanos un ūdens tvaiku caurlaidību.

Mums ir vairāk nekā 20 gadu pieredze būvmateriālu un būvkonstrukciju siltumfizikālo raksturlielumu testēšanā, lietojot gan pašu izstrādātās, gan standartizētās metodes un iekārtas. Esam izstrādājuši gan Eiropas, gan vietēja mēroga projektus tādus kā “ERAF: Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos”, “INPATH-TES: Lekciju kursu izveide saistībā ar būvfizikas un termiskās enerģijas uzglabāšanas materiālu tematikām” un daudzus citus.

Logu/durvju un būvkonstrukciju siltuma caurlaidība (U)

Nosakām logu, durvju un citu būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu U [W/(m2K)] atbilstoši EN ISO 8990 standartam.

Izmantojam kalibrētu “hot box” iekārtu, kurā temperatūras diapazons aukstajai un karstajai pusei ir no 10 līdz 40 °C, tajā ir 92 temperatūras sensori, no kuriem 56 (32 aukstajā pusē, 24 karstajā) tiek novietoti uz parauga un 36 (18 aukstajā, 18 karstajā pusē) gaisā. Iekārtas standarta loga izmērs ir 1.23×1.48 m,
bet tajā var ievietot paraugus līdz pat 1.4×2.1 m izmēram.

Materiālu siltumvadītspēja (λ)

Nosakām viengabalainu un birstošu materiālu siltumvadītspējas koeficientu λ [W/(m·K)] pēc ASTM C518, ASTM C1784, ISO 8301, DIN EN 12664, DIN EN 12667 standartiem.

Viena no izmantotajām iekārtām ir “Netzsch 446 Lambda Small”, kurā var noteikt siltumvadītspējas koeficientu λ diapazonā no 0.007 līdz 2 W/(m·K) ar 2% precizitāti. Mērījumu temperatūras diapazons ir no -20 °C līdz 90 °C, maksimālais parauga izmērs 20×20 cm, maksimālais biezums 5 cm.

Otra izmantotā iekārta ir “Taurus TCA 500-P”, ar kuras palīdzību var noteikt siltumvadītspējas koeficientu diapazonā no 0.01 līdz 0.5 W/(m·K) ar 2% precizitāti, pielietojot temperatūras diapazonā no 0 °C līdz 60 °C. Iekārta paredzēta relatīvi lieliem paraugiem izmēros no 30×30 cm līdz 50×50 cm, ar parauga maksimālo biezumu – 20 cm.

Materiālu īpatnējā siltumietilpība (cp)

Nosakām viengabalainu un birstošu materiālu īpatnējo siltumietilpību cp [J/(g·K)] pēc ASTM C1784 standarta. Mērījumus veicam ar iekārtu “Netzsch 446 Lambda small”, kurā īpatnējo siltumietilpību varam noteikt diapazonā no 0.1 līdz 5 J/(g·K) ar 5-10 % precizitāti. Mērījumus varam veikt pie temperatūrām no -20 līdz 90 °C, parauga izmēri ir 20×23 cm un to maksimālais biezums ir 5 cm.

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd, μ)

Nosakām membrānu, lokšņu materiālu un būvmateriālu ūdens tvaiku caurlaidības īpašības (sd, μ u.c.) ar gravimetrisko metodi. Mērījumiem izmantojam iekārtu “GraviTest 6400 – 50 mm”, kurā var ievietot paraugus biezumā līdz 5 cm, ar virsmas laukumu 50 cm2, reizē var ievietot 6 paraugus, iekārtas masas
izšķirtspēja ir 0.0001 g, un mērījuma ilgums ir līdz 2 nedēļām.

Materiālu termiskā izplešanās (α)

Veicam cietu vielu lineārās termiskās izplešanās koeficienta α [m/m°C] mērījumus dilatometrā. Izmantojam iekārtu “C-Therm DiL”, kurā mērījumus var veikt diapazonā no istabas temperatūras līdz 1600 °C, ar temperatūras izšķirtspēju 0.1 °C. Maksimālais temperatūras izmaiņas ātrums ir 50 °C/min. Maksimālā pieļaujamā parauga izmēra maiņa ir 4 mm. Iekārtā var ievietot paraugus ar garumu no 10 līdz 50 mm un diametru no 4 līdz 12 mm.

Kontaktpersonas

Andris Jakovičs, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081

Staņislavs Gendelis, Dr. Phys.

Vadošais pētnieks
stanislavs.gendelis@lu.lv
0000-0003-3699-2526
linkedin.com/in/stanislavs-gendelis