Apraksts

Dodamies izbraukumos pie klienta, lai veiktu termogrāfiskos apsekojumus un mērītu dažādus būvkonstrukciju raksturlielumus: ēkas gaisa caurlaidību, telpu gaisa apmaiņu, konstrukciju un stiklojuma siltuma caurlaidību. Veicam gāzu monitoringu, kā arī nosakām termiskā komforta līmeni.

Mums ir vairāk nekā 20 gadu pieredze būvmateriālu un būvkonstrukciju siltumfizikālo raksturlielumu testēšanā, lietojot gan pašu izstrādātās, gan standartizētās metodes un iekārtas. Esam izstrādājuši gan Eiropas, gan lokāla mēroga projektus tādus kā “ERAF: Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos”, “INPATH-TES: Lekciju kursu izveide saistībā ar būvfizikas un termiskās enerģijas uzglabāšanas materiālu tematikām” un daudzus citus.

Termogrāfiskais apsekojums

Piedāvājam veikt dažādu veidu termogrāfiskos apsekojumus (t.sk. ēku, elektroietaišu, mehānismu, krāšņu) pēc standartu LVS EN 13187 un ISO 18436-7 prasībām. Izmantojam augstas izšķirtspējas infrasarkanā starojuma kameru “FLIR T650sc” ar augstas temperatūras mērīšanas precizitāti un kvalitāti. Kameras raksturlielumi: spektrālais diapazons ir 7.5 – 13.0 μm; izšķirtspēja ir 640×480 px; trokšņu līmenis NETD<20 mK; temperatūras mērījumu diapazons no -40 °C līdz 2000 °C; precizitāte ir ±1 °C, ±1%.

Ēkas gaisa caurlaidība (q50)

Veicam standartizētos ēku “Blower door” gaisa hermētiskuma (caurlaidības) q50 (m3/m2/h), n50 (m3/m2/h) mērījumus ar gaisa plūsmu līdz 42000 m3/h. Mērījumi tiek veikti ar trīs lieljaudas ventilatoru “Retrotec 3300” sistēmu, un papildu āra gaisa spiedienu starpības kompensatoru. Iekārtas maksimālā gaisa plūsma pie 50 Pa ir 42000 m3/h; plūsmas precizitāte ir ±3%; pieļaujamais durvju platums ir 120 cm.

Telpu gaisa apmaiņa (n, n50)

Veicam ilgtermiņa (vairāku nedēļu garumā) telpu gaisa apmaiņas noteikšanu, izmantojot iezīmētās gāzes metodes. Mērījumiem izmantojam gāzu analizatoru ar daudzpunktu paraugu ņemšanas iekārtu “INNOVA 1412i/1303”. Mērīšanas princips ir balstīts uz iezīmētās gāzes ievadīšanu telpā ar vēlāku tās koncentrācijas reģistrāciju, izmantojot fotoakustisko infrasarkano noteikšanas metodi.

Siltuma caurlaidība (U)

Veicam ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U [W/(m2K)] mērījumus reālajos ekspluatācijas apstākļos (apkures sezonas laikā). Portatīvās (vadu un bezvadu) mērsistēmas siltuma caurlaidības jeb U vērtības lokālai noteikšanai “GreenTEG gO”, izmantojot mobilo sakaru tīklu. Atbilstoši vajadzībām, pielietojam mērīšanas frekvenci no 1 s līdz 1 h. Kopējais mērījumu ilgums nav ierobežots.

Izmantojam kombinētus siltuma plūsmas/virsmas temperatūras sensorus ar temperatūras precizitāti ±0.1 °C un siltuma plūsmas precizitāti ±3 % W/m2, kā arī kombinētus gaisa mitruma un temperatūras sensorus ar temperatūras precizitāti ±0.3 °C un relatīvā mitruma precizitāti ±2 %.

Stiklojuma siltuma caurladība (Ug)

Piedāvājam stiklojuma siltuma caurlaidības koeficienta Ug [W/(m2K)] ātro noteikšanu. Izmantojam “Netzsch U-Glass” iekārtu, kurā nav nepieciešama temperatūras starpība, minimālais stikla izmērs ir 45×45 cm, un siltuma caurlaidības koeficients ir no 0.5 līdz 4 W/(m2K).

Gāzu monitorings

Veicam ilgtermiņa (līdz vairākām nedēļām) formaldehīda, TOC, CO, CO2, freona koncentrācijas monitoringu telpās. Pielietojam fotoakustisko gāzes analizatoru “INNOVA 1412i”, izmantojot precīzo fotoakustisko infrasarkano noteikšanas metodi.

Termiskais komforts un diskomforts

Nodrošinām telpu mikroklimata parametru monitoringu, termiskā komforta kategorijas un diskomforta faktoru mērījumus. Veicam PMV (Predicted Mean Vote) un PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) indeksu noteikšanu pēc ISO7726, ISO7730, ISO7243, ISO7933, ISO11079 un ISO8996 standartiem.

Izmantojam “DeltaOHM HD32.1” mikroklimata mērstaciju un datu apstrādes programmatūru ar šādiem sensoriem: lodes temperatūra; mitrā termometra temperatūra; apkārtējās vides temperatūra; relatīvais gaisa mitrums; gaisa kustības ātrums; gaisa temperatūra dažādos augstumos; grīdas virsmas temperatūra; starojuma intensitāte un starojuma temperatūra; starojuma asimetrija; apgaismojums, CO un CO2 koncentrācija.

Kontaktpersonas

Andris Jakovičs, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081

Staņislavs Gendelis, Dr. Phys.

Vadošais pētnieks
stanislavs.gendelis@lu.lv
0000-0003-3699-2526
linkedin.com/in/stanislavs-gendelis