Apraksts

Palīdzam klientiem pieņemt datos balstītus inženiertehniskus un ekonomiskus lēmumus, piemeklējot piemērotus datu apstrādes algoritmus, skaitliskās metodes un vizualizācijas paņēmienus. Veicam liela apjoma datu analīzi un statistisko apstrādi. Realizējam datu apstrādes programmatūras izstrādi: veidojam gan darba virsmas programmas, gan WEB risinājumus. Izmantojam Angular, .NET, C#, Delphi, Python u.c. rīkus.

Attēlu apstrāde un analīze

Attēli ir ļoti tipiski un plaši izmantoti datu avoti gan inženiertehnikā, gan medicīnā, gan ģeotelpisko datu apstrādē. Fotogrāfijas, optiskā un elektronu mikroskopija, rentgena un neitronu radiogrāfija – visām šim metodēm ir nepieciešama attēla attīrīšana no trokšņiem, filtrēšana, segmentācijas analīze, objektu izsekošana un mērījumi. Nereti ir nepieciešama attēlu restaurācija, it īpaši bojātiem vai neskaidriem attēliem. Visas šīs analīzes iespējas piedāvājam mūsu institūta klientiem.

Attēlu apstrādes gaitā veicam trokšņa noņemšanu, objektu segmentāciju, atjaunošanu, objektu izsekošanu un ātruma noteikšanu. Veicam morfoloģisko un spektrālo analīzi. Lietojam komerciālo programmatūru Wolfram Mathematica, kā arī dažādus atvērtā koda rīkus, piemēram, ImageJ un OpenCV. Izmantoto metožu starpā ir trokšņa noņemšana ar spilgtuma anizotropo difūziju un izliekuma plūsmu, BM3D, (ne-)lokālu vidējošanu, Furjē un wavelet filtriem, n-Otsu, Chan-Vese, lokāli adaptīvā segmentācija, tekstūru restaurācija ar sintēzes un evolūcijas vienādojumu metodēm, kā arī mūsu pašu izveidoti algoritmi.

Ģeotelpisko (GIS) un dabas procesu analīze

Veicam liela izmēru ģeotelpisko datu apstrādi un izstrādājam programmatūru datu automātiskai apstrādei. Mums ir vairāk nekā 20 gadu pieredze topogrāfijas, zemes lietojuma, augsnes, hidroloģijas un ģeoloģijas jomās. Datu analīzei izmantojam ArcGIS, QGIS, Postgres, Python, u.c

Dabas procesu analīze

Veicam meteoroloģiju, klimatoloģiju, hidroloģiju un klimata pārmaiņām saistītu datu apstrādi. Veidojam temperatūras un nokrišņu varbūtības līknes, izstrādājam vēja virzienu varbūtību diagrammas. Esam izveidojuši temperatūras trendu analīzi, relatīvā mitruma un vēja ātrumu varbūtību līknes, kā arī laika apstākļu atkārtojamības analīzes rīkus.

Kontaktpersona

Uldis Bethers, Dr. Phys.

Institūta direktors
Vides procesu laboratorijas vadītājs
 uldis.bethers@lu.lv
 0000-0002-1596-385X
 linkedin.com/in/uldis-bethers

Andris Jakovičs, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs
 andris.jakovics@lu.lv
 0000-0003-3410-5081