Apraksts

Arhitekti saskaras ar arvien stingrākiem standartiem attiecībā uz ēku energoefektivitāti un drošību. Viens no faktoriem, kas jāņem vērā, ir higrotermiskā uzvedība, t.i., cik labi ēka un tās atsevišķās sastāvdaļas ir piemērotas vietējam klimatam. Tas prasa ilgstošas prognozes kondensācijas, pelējuma augšanas un siltuma tiltu riskiem, stabilitātei attiecībā uz ūdens uzkrāšanos, kā arī apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēmas darbības analīzi un vispārējo ēku energoefektivitātes novērtējumu. Turklāt aktuālas kļūst uzraudzības sistēmas, lai izsekotu ēkas pašreizējam stāvoklim.

Izmantojot mūsu ilggadējo pieredzi šajā jomā, piedāvājam diagnostiku, ieteikumus un optimizācijas stratēģijas izolācijas mezglu (sienu, jumtu, grīdu) un HVAC sistēmu projektēšanai, kā arī efektīvus ēku monitoringa risinājumus.

Metodoloģija

Izmantojot gan komerciālo programmatūru (WUFI Pro, COMSOL) un mūsu grupas izstrādātus programmatūras rīkus, mēs sagatavojam ilgtermiņa temperatūras un relatīvā mitruma prognozes, kā arī novērtējam dažādus riskus. Simulācijas tiek veiktas, izmantojot galīgo tilpumu metodi (FVM) un klimatisko datu (āra temperatūra, mitrums, saules starojums utt.) analīzi. Dati tiek iegūti no sertificētām datu bāzēm vai no mūsu pašu meteoroloģiskajās stacijas.

Ir arī pieejami modeļi iekštelpu klimata trīsdimensiju termo-hidrodinamisko simulāciju veikšanai, kas ietver turbulentu masu un siltuma pārnesi HVAC sistēmu iedarbībā un mijiedarbību ar āra vidi, kā arī gaisa/CO2/mitruma maisījuma transportēšanu un cilvēka klātbūtnes ietekmi. Šeit mēs izmantojam kontroltilpumu galīgo elementu metodi (CVFEM). Aprēķinu vide ir lielākoties ANSYS CFX.

Mēs esam izstrādājuši arī zemu izmaksu un zemas apkopes biežuma temperatūras, mitruma un siltuma plūsmas sensoru bezvadu tīklu, lai ilgtermiņā uzraudzītu ēku iekštelpu apstākļus. Ir iespēja pieslēgties tīklam neklātienē ar tālvadības rīkiem. Mēs piedāvājam pielāgotus monitoringa risinājumus, kā arī uzstādīšanas un datu apstrādes pakalpojumus.

Projekti

  • ERAF projekts: Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos.
  • INPATH-TES: Lekciju kursu izveide saistībā ar būvfizikas un termiskās enerģijas uzglabāšanas materiālu tematikām.
  • ESF projekts: Izstrādāti ilgtspējīgi un visaptveroši risinājumi dzīvošanai gandrīz-nulles enerģijas ēkās Latvijas klimatiskajos apstākļos.
  • ERAF projekts: Kompozītu būvkonstrukciju risinājumu izstrāde saskaņā ar ES prasībām energoefektivitātes un siltuma komforta jomā, izmantojot multifizikālas modelēšanas metodi.

Kontaktpersona

Andris Jakovičs, Dr.Phys.
+371 29 155 711
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081