Apraksts

Mūsu institūts sniedz konsultācijas dažādos fizikas, matemātikas, inženierzinātņu, augstas veiktspējas aprēķinu un skaitliskās modelēšanas jautājumos. Mums ir vairāk nekā 20 gadu pieredze, veidojot dažādus skaitliskus modeļus, analizējot datus un sniedzot konkrētus ieteikumus klientiem interesējošu
sistēmu un procesu uzlabošanai, energoefektivitātes paaugstināšanai un tml.

Ņemot vērā, ka Skaitliskās modelēšanas institūts ir daļa no Latvijas Universitātes akadēmiskā personāla, mūsu darbinieki ir augsti kvalificēti (ieguvuši maģistra vai doktora grādu) un tiem palīdz enerģiski eksakto zinātņu studenti. Institūta personāls ir starpdisciplinārs: pārstāvam fiziku, matemātiku, datorzinātnes, ģeogrāfiju un inženierzinātnes.

Plūdu risku novērtējums

Konsultējam privātpersonas un uzņēmumus par noteiktas teritorijas vai hidrobūves applūšanas riskiem (pali un jūruzplūdi) vai plūdu ietekmi uz teritoriju, hidrobūvi. Izvērtējam klimata pārmaiņu ietekmi uz plūdu risku. Rekomendāciju izstrādes gaitā izmantojam klimatiskos datus un MIKE suite. Esam realizējuši hidrodinamiskos modeļus Daugavas un Lielupes ūdens sateces baseinos.

Klimata pārmaiņu ietekmes analīze

Veicam dažādu klimatisko datu analīzi, apskatot klimata pārmaiņu ietekmi uz tādām nozarēm kā transports, enerģētika, medicīna, lauksaimniecība u. tml. Izmantojot temperatūras, nokrišņu, vēja ātruma, mākoņainības, relatīvā mitruma u.c. datus, esam izstrādājuši rīkus, lai noteikti, kā klimata pārmaiņas ietekmēs vēja enerģiju, saulaino dienu skaitu, fenoloģiju, ceļa apstākļus, redzamību, migrēnas (galvas sāpes) un ugunsbīstamību.

Augstas veiktspējas aprēķini (HPC)

Piedāvājam pilnu HPC risinājumu ciklu – piemeklējam vai izstrādājam atbilstošu programmatūras risinājumu klienta definētajai problēmai, pielāgojam to HPC vajadzībām, nodrošinām datu vizualizācijas, ievada, izvada un aprēķinu pārvaldes rīkus.

Izmantojam gan pašu rakstītas, gan brīvpieejas, gan komerciālas programmatūras: OpenFOAM, Elmer, COMSOL, ANSYS, R Statistics, Python u.c. Mūsu rīcībā ir lieljaudas datorklasteris ar 256 kodoliem. Lai papildinātu savu HPC risinājumu loku, realizējam sadarbību ar Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) HPC centru, kā arī pielāgojam problēmas mākoņrisinājumu izmantošanā (Microsoft Azure, Digital Ocean, AWS, Google Cloud Platform u.c.).

Kontaktpersonas

Uldis Bethers, Dr. Phys.

Institūta direktors
Vides procesu laboratorijas vadītājs
uldis.bethers@lu.lv
0000-0002-1596-385X
linkedin.com/in/uldis-bethers