Apraksts

Metalurģijas magnetohidrodinamisko (MHD) un elektrotermisko procesu analīze un pētījumi izmantojot ilggadīgo pieredzi dažādu metālu modelēšanā šķidrā un cietā stāvoklī. Piedāvājam savus pakalpojumus fizikālo sistēmu modelēšanā, parametriskā pētīšanā un optimizācijā saistībā ar siltuma un vielas pārnesi šķidrajos metālos, pusvadītāju materiālos, kā arī konkrētās iekārtās: kausēšanas krāsnīs, metālu liešanas iekārtās, sūkņos, maisītājos, levitācijas kausēšanas aparātos u.c.

Metodoloģija

Ātruma, temperatūras, elektromagnētisko un citu fizikālu lauku sadalījumu cietās šķidrās un gāzveida vidēs, kā arī fāzu pāreju skaitliska modelēšana un izpēte tiek veikta, izmantojot gan komerciālo modelēšanas programmatūru (ANSYS Maxwell, ANSYS FLUENT, ANSYS CFX, COMSOL), gan arī atvērtā koda programmatūru (OpenFOAM, Elmer, Elmer-OpenFOAM Library). Apjomīgu skaitliskās modelēšanas uzdevumu pielietojam augstas veiktspējas aprēķinu (HPC) risinājumus – gan lietojot savu datorklasteri, gan izmantojot mākoņskaitļošanas pakalpojumus.

Projekti

  • Efektīvā sadarbības projekts ar Vereinigung zur Foerderung des Instituts fuer Elektrowaerme der Universitaet Hannover (Vācija): Tērauda tiešās lentas liešanas tehnoloģijas elektromagnētiskās vadības matemātiskais modelis un tā pielietojumi procesa ražības un energoefektivitātes paaugstināšanai.
  • ERAF projekts: Modelēšanas metožu izstrāde, lai izpētītu sarežģītas multifizikālās mijiedarbības elektromagnētisko šķidro metāla tehnoloģiju jomā.
  • TEMPUS projekts: Krievijas universitāšu doktorantu apmācība energoefektīvās elektrotehnoloģijās

Kontaktpersona

Andris Jakovičs, Dr.Phys.
+371 29 155 711
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081