Ēku energosertifikācija

Izstrādājam ēku un būvprojektu energoefektivitātes novērtējumu pēc Latvijā spēkā esošās likumdošanas (“Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”, “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” u.c). Veicam energosertifikāciju ar reģistrāciju Būvniecības Informācijas sistēmā, izsniedzam arī pagaidu energosertifikātus. Izmantojam ēkas siltuma bilances aprēķina programmatūru – HeatMod, PHPP, IDA ICE u.c.

Applūšanas analīze un atzinums

Veicam applūšanas riska analīzi un atzinumu objektu attīstītājiem atbilstoši BREEAM tehniskās rokasgrāmatas prasībām, aprēķinos iekļaujam arī lietus kanalizācijas tīklu. Izmantojam matemātiskos modeļus, SWMM un MIKE suite programmatūru.

Kontaktpersonas

Andris Jakovičs, Dr. Phys.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081