Publikācija Q1 žurnālā “Heat Transfer”

Q1 žurnālā “Heat Transfer” ir publicēts mūsu institūta vadošā pētnieka Staņislava Gendeļa zinātnisks raksts “Comparison of experimental and calculated thermal transmittance for timber-framed outer wall constructions“.

Tajā ir aprakstīti būvniecībā plaši lietoto ārsienas koka karkasa konstrukciju ar siltuma izolācijas pildījumu siltuma caurlaidības (U vērtības) veiktie eksperimentālie mērījumi dažādos materiālu kombinācijas gadījumos, kā arī analizēta to atbilstību teorētiskajiem aprēķiniem. Pētījuma rezultāti parāda atšķirības starp eksperimentālajām un aprēķinātajām siltuma caurlaidības vērtībām koka karkasa ārsienām, ko pamatā nosaka mitruma ietekme, kas parasti netiek ievērota.