Seminārs par iesaisti Latvijas HPC kompetences centra izveidē

2020. gada 1. septembrī ir sācies projekts “EuroCC – Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros”, kura mērķis ir izveidot Eiropā augstas veiktspējas skaitļošanas (angļu val. – high-performance computing jeb HPC) kompetences centru tīklu.

Centru uzdevums būs veicināt HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā. Projektā Latviju pārstāv Rīgas Tehniskā Universitāte un Latvijas Universitāte.

Aicinām interesentus piedalīties informatīvā seminārā 9. oktobrī plkst. 14:00-15:30 attālināti Zoom vidē. Seminārā pārrunāsim kompetences centra un EuroCC projekta sniegtās iespējas, kā arī semināra dalībnieku iespējamo iesaisti tajā.

Reģistrējies – https://ej.uz/registrejies-hpc-kc
Pievienojies – https://ej.uz/hpc-kc

Semināra programma

  • 14.00 – 14.05 Semināra atklāšana (Jānis Paiders – IZM, Latvijas pārstāvis EuroHPC)
  • 14.05 – 14.20 EuroHPC un kompetences centri (Ilmārs Slaidiņš – RTU, EuroCC projekta vadītājs)
  • 14.20 – 14.40 Sadarbība ar industriju LU Skaitliskās modelēšanas institūtā (Jānis Virbulis – LU, EuroCC projekta vadītāja vietnieks)
  • 14.40 – 15.00 Superskaitļošana RTU un Latvijā (Lauris Cikovskis – Lauris Cikovskis, RTU, HPC centra vadītājs)
  • 15.00 – 15.30 Diskusija

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Augstas Veiktspējas Skaitļošanas kopuzņēmuma saskaņā ar granta līgumu Nr. 951732. Kopuzņēmums saņem atbalstu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020, kā arī no Vācijas, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas, Slovākijas, Norvēģijas, Šveices, Turcijas, Ziemeļu Maķedonijas Republikas, Islandes un Melnkalnes.

Vairāk informācijas par projektu Eiropas Komisijas projekta aprakstā un projekta mājaslapā www.eurocc-project.eu

Sociālajos tīklos
LinkedIn EuroCC: www.linkedin.com/company/eurocc
Twitter EuroCC: www.twitter.com/EuroCC_project