SMI pēta iespējas paaugstināt siltumsūkņu efektivitāti

Eiropas zaļais kurss rosina arvien vairāk izmantot atjaunojamos enerģijas resursus. Tā kā vairāk nekā 30% enerģijas Latvijā tiek patērēts ēkās [avots: ODYSSEE], tad te slēpjas milzīgs primāro resursu patēriņa un CO2 emisijas samazināšanas potenciāls. Latvijas apstākļos perspektīvs enerģijas avots ir visu veidu siltumsūkņi. Tie, atkarībā no risinājuma, ļauj uz katru patērētās elektroenerģijas vienību (kWh) saražot 3 – 6 reizes vairāk enerģijas. Te svarīgi arī tas, ka Latvijā gandrīz puse elektrības tiek saražota “zaļi”, proti no atjaunojamiem resursiem [avots: AST].

SMI sadarbībā ar SIA “Hydrokapillar Tech” pēta iespējas paaugstināt siltumsūkņu faktisko efektivitāti, tradicionālo konvektoru (T>50oC) vietā izmantojot zemas temperatūras starojuma kapilāros siltummaiņus (SKS). To siltumnesēju raksturīgā temperatūra apkures režīmā ir mazāka par 30oC. Otrs šāda risinājuma ieguvums ir iespēja, neveicot nekādas izmaiņas sistēmā, nodrošināt arī telpu dzesēšanu vasaras periodā (T>16oC). Siltuma plūsmu un temperatūras sadalījumu telpās skaitliskā modelēšana parāda arī šādu sistēmu lietojuma būtiskus ieguvumus cilvēku termiskā komforta apstākļu aspektā. Lai pārbaudītu izstrādātās SKS sistēmu inženiertehnisko aprēķinu metodikas un skaitliskās modelēšanas rezultātus praksē, šādas sistēmas tiek instalētas gan stendos eksperimentālajā poligonā LU Botāniskajā dārzā , gan arī eksperimentālajā dzīvoklī Rāmavā. Ilgtermiņa monitoringa veikšanai sistēmas tiek aprīkotas ar nepieciešamajiem patēriņa skaitītājiem, telpu fizikālo parametru mērsensoriem. Turklāt datu plūsmas un sistēmu vadība tiek nodrošināta, izmantojot mūsdienīgus digitālus bezvadu tīkla risinājumus.

Pētījumi tiek veikti ERAF projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (2020 – 2023) ietvaros. Projekta vadītājs ir A. Jakovičs.