SMI pētnieki īsteno projektu Covid-19 seku mazināšanai

Projektu pieteikumu konkursā par Covid-19 seku mazināšanu ir apstiprināts projekts “Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T Project)”. Šajā projektā kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Latvijas Universitātes piedalās arī Skaitliskās modelēšanas institūta zinātnieki. Projektu īsteno VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” Zinātniskais institūts.

2020. gada 19. maijā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādāto valsts pētījumu programmu “Covid-19” seku mazināšanai. Valsts pētījumu programmas projektu konkursā ir uzvarējuši un līdz gada beigām tiks īstenoti 10 projekti, kas nodrošinās visu programmas uzdevumu izpildi trīs tematiskajās jomās:

  • veselības aprūpe un sabiedrības veselība;
  • inženiertehniskie risinājumi;
  • tautsaimniecība un sabiedrības labklājība.

“Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T Project)” projekta mērķis ir veidot inovatīvas tehnoloģijas, lai aizturēta vīrusa pāreju no inficēta cilvēka uz veselu, aizturētu pāreju no asimptomātiskas uz simptomātisku slimības gaitu, kā arī aizturētu pāreju no slimības vieglas formas un smagu. Projekta gaitā būs vairāki ieguvumi.

  • Izveidots personalizēta riska novērtējums cilvēkam telpā un rīcībpieņemšanas rīks, lai izprastu, ko darīt konkrētos apstākļos, ja ir aizdomas par slimību.
  • Izstrādāts ātri sasniedzams digitālais risinājums Covid-19 izplatības riska aprēķināšanai.
  • Izstrādāts antigenbāzētais ātras diagnostikas tests, kuru varēs izmantot, agrīni atlasot un izolējot inficētos, bet vēl neinfektiozos pacientus.
  • Pielāgots skābekļa dozēšanas adapteris, lai uzturētu patstāvīgu pozitīvu spiedienu elpceļos kopā ar skābekļa terapiju Covid-19 pneimonijas pacientiem.

LU SMI pētnieki strādā tieši pie digitāla risinājuma izveides, kurā tiktu izmantoti dažādu sensoru dati, lai aprēķinātu Covid-19 izplatības risku ierobežotā telpā. Pašlaik projekts ir sākuma fāzē, kurā tiek apkopota informācija gan par iespējamajiem riska faktoriem, gan sensoru veidiem, plānota arhitektūra un izstrādās skaitliskais modelis. Mērķis ir izveidot digitālo risinājumu, kur var izmantot inficēšanās riska aprēķināšanai dažādās telpās, piemēram, kafejnīcās vai birojos.