SMI studentu pieredzes stāsti HZDR Vācijā

Skaitliskās modelēšanas institūta studenti Mārtiņš Klevs un Pēteris Zvejnieks devušies praksē uz HZDR Vācijā, viņi dalās pieredzē par savām studijām un pētnieciskajām gaitām Latvijā un Vācijā.

Mārtiņš Klevs
LU fizikas maģistra pirmā kursa students

Es SMI strādāju 2 gadus, kuru laikā es nodarbojos ar fundamentāliem pētijumiem saistībā ar magnetohidrodinamisku burbuļu ķēdes plūsmu ārējā magnētiskā laukā.

Sešus mēnešus strādāšu praksē HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) centrā. Prakses laikā es sadarbojos ar pētniekiem, kas pēta Saules iekšējo magnētisko lauku un tā maiņu laikā. Viena no pētāmajām tēmām ir jauns fizikāls modelis, kurš apgalvo, ka Saules magnētiskā lauka svārstības ietekmē Venēras, Zemes un Jupitera gravitācijas spēki. Šo trīs planētu orbītu periodi labi saskan ar novērotajiem Saules magnētiskā lauka cikliem. Pagaidām šis modelis ir agrīnā stadijā un tiek aktīvi attīstīts.Mans uzdevums ir skaitliski modelēt Saules magnētiskā lauka uzvedību ar HZDR izstrādātu kodu, ņemot vērā arī Venēras, Zemes un Jupitera ietekmi uz Sauli (periodisks ārējs spēks). Skaitliskās modelēšanas dati palīdzēs attīstīt jauno Saules magnētiskā lauka modeli.

Saules magnētiskā lauka izpratne ir svarīga, jo tas ietekmē arī mūs uz Zemes. Saules magnētiskais lauks tiešā veidā ietekmē parādību, kur Saule “izsviež” ārā jonus, elektronus un elektromagnētisko starojumu. Šie Saules izmeši var ietekmēt elektroierīces un sakarus uz Zemes, turklāt tie ir liela problēma kosmosa misijām, jo visu, kas ir ārpus Zemes tuvākā apgabala nepasargā Zemes atmosfēra un magnētiskais lauks. Bez pietiekamas aizsardzības, Saules izmeši var nodarīt bojājumu gan elektroierīcēm, gan astronautiem. Spēja paredzēt, kā uzvedas Saules izmeši un magnētiskais lauks, ļautu mums labāk izplānot nākotnes kosmosa misijas.

Prakses laikā es plānoju iegūt vērtīgu pieredzi, sadarbojoties ar izciliem pētniekiem un piedaloties zinātniskos pētījumos.

Pēteris Zvejnieks
LU fizikas maģistra pirmā kursa students

Esmu laboratorijas asistents Skaitliskās Modelēšana Institūtā, kur strādāju kopš 2020. gada marta. Institūtā veicu savu bakalaura darbu LU FMOF fizikas programmai, turpinu FMOF fizikas maģistra programmu.

Tagad uz pusgadu esmu pārcēlies uz Vāciju, lai strādātu Helmholca Centrā (HZDR), Drēzdenē. Strādāju CIFT (Bezkontakta Induktīvā Plūsmas Tomogrāfija) projektā. Īsumā, tā ir mērījumu metode, kas ļauj rekonstruēt vadošu materiālu plūsmas lauku, mērot magnētisko lauku ko rada pati plūsma. Uz šo projektu tiku uzaicināts pēc sava zinātniskā darba vadītāja Mihaila Birjukova rekomendācijas. Šeit mans uzdevums ir veikt Pool-Type modeļ-kodolreaktora dzesēšanas šķidruma plūsmas rekonstrukciju. Šī rekonstrukcija jau ir mēģināta, tomēr nesekmīgi, tapēc esmu šeit, lai atrastu problēmu un to izlabotu. Neskatoties uz to, ka šis konkrētais pētījums ir šaura niša Pool-Type reaktoriem, tam ir daudz lielāka nozīme CIFT kā metodei. Ir pagājuši jau vairāk nekā 20 gadi kopš teorijas par to, tai ir rasti vairāki pielietojumi un izveidots implementācijas pamats, tomēr tā netiek pielietota ārpus HZDR laboratorijām. Lai pārliecinātu industriju un citus izpētes centrus par CIFT potenciālu, ir nepieciešams to parādīt.

Ceru Latvijā atgriezties ar kādu kripatiņu CIFT gudrības un rast tai pielietojumu.