Latvijas Universitātes 80. starptautiskās konferences tēžu krājums

Sekcija: Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai