Tīmekļseminārs par Overleaf lietošanas iespējām

Otrdien, 9. martā, sadarbojoties Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) pētniekiem un LU Bibliotēkas pārstāvjiem, tika sniegts praktisks ieskats LU Dabaszinātņu fakultāšu abonētā rīka Overleaf izmantošanā. Interesentiem pieejams vebināra ieraksts, kas var sniegt atbildes uz Overleaf lietošanas jautājumiem.

Vebināra  runātāju vidū bija LU Dabaszinātņu fakultāšu abonētā rīka Overleaf lietošanas ilggadēji praktiķi Kristaps Bergfelds (LU FMOF lektors, Skaitliskās modelēšanas institūta pētnieks), Austris Akmentiņš (LU FMOF zinātniskais asistents), Andris Bērziņš (LU FMOF, Lāzeru centra vadošais pētnieks), kā arī LU Bibliotēkas bibliotekārs Emīls Mārtiņš Riekstiņš, kas definēja Overleaf abonētās piekļuves iespējas un izvērsti tās demonstrēja, kā arī izcēla LU tīmekļa vietnē Bibliotēkas sadaļā pieejamo Overleaf aprakstu, kas var būt sevišķi noderīgs tiem, kas tikai uzsāk Overleaf rīka lietošanu.  

Vebināra laikā tika apspriestas Overleaf abonementa priekšrocības jeb ko LU Dabaszinātņu fakultāšu pārstāvji ieguvuši, abonējot Overleaf.  Rīka bezmaksas versija nenodrošina tehnisko atbalstu, nav iespējama sasaiste ar Dropbox, tāpat tiek būtiski ierobežotas autoru sadarbošanās  iespējas, kā arī nav pieejama History sadaļa ar rediģēšanas iespējām, kas sadarbojoties autoriem ir tik nozīmīga. Pateicoties LU nodrošinātajam abonementam, iepriekšminētie trūkumi turpmāk netraucēs Overleaf rīka lietošanu.

Kā galvenā Overleaf  rīka priekšrocība pēc visu dalībnieku domām ir tā, ka, esot LaTeX programmatūrā veidotam, tā ir teicama MI Word alternatīva, ļaujot ātrāk un ētrāk veidot zinātniskos darbus un publikācijas, iekļaujot tehniskos apzīmējumus un formulas, bez kā dabaszinātņu fakultāšu pārstāvju ikdiena nav iedomājama. Tāpat būtiska priekšrocība ir tā, ka Overleaf rīks ir  mākoņpakalpojums, kas nozīmē, ka savam darbam ir iespējams pieslēgties no jebkuras ierīces, izmantojot lietotājvārdu un paroli, kā arī, izmantojot Overleaf, nekādas papildu programmas datorā nav nepieciešams instalēt, tādējādi arī atvieglojot darba ikdienu. Būtisks ieguvums, lietojot Overleaf pret pašrocīgi veidotām, lejupielādētām, pielāgotām programmatūrām, ir tas, ka nerodas problēmas savos darbos izmantot dažādas pasaules valodas, arī latviešu valodu, jo rīks ir vērsts uz multi-valodu sadarbību. Overleaf praktiķi izcēla tā teicamo sadarbošanās iespēju – līdzīgi kā Google Docs vai OneDrive, taču tas ir specializētāk pielāgots tieši zinātniskās pētniecības un darba vajadzībām.  A. Bērziņš izteica novērojumu, ka Overleaf rīks ir sevišķi nenovērtējams darbā ar apjomīgiem dokumentiem. Vebinārā viņš sniedza praktisku ieskatu, kā ērti Overleaf rīkā pievienot bibliogrāfiskās atsauces, sasaistot Overleaf kontu ar Zotero vai Mendeley rīkiem.

K. Bergfelds savu stāstījumu papildināja ar praktiski noderīgiem rakstiem, piemēram,  savu informatīvi apkopojošo rakstu „No datiem līdz skaistam grafikam: moderna zinātnieka programmatūras rīki ”, kā arī ar attēla palīdzību demonstrēja LaTeX un Word izmantošanas funkcionalitāti un ieguvumus. Pētnieks piedāvāja arī savu Overleaf paraugu zinātniskā darba sagatavošanai.­


Vebināra ieraksts


LU abonētais Overleaf rīks ir pieejams ŠEIT tikai LU Dabaszinātņu fakultāšu (Bioloģijas; Datorikas; Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu; Ķīmijas; Fizikas, matemātikas un optometrijas) pārstāvjiem.

Plašāka informācija par abonēto rīku pieejama ŠEIT. Rīks pieejams, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. Piekļuves jautājumus palīdz risināt LU Bibliotēkas pārstāvji, savus jautājumus un pieprasījumus lūdzam sūtīt uz e-pastu info-bibl@lu.lv.