Veiksmīgi noslēgusies SMI zinātnieku eksperimentu sērija Paula Šerēra institūtā

Oktobra sākumā beidzās neitronu radiogrāfijas eksperimentu sērija, kurā LU SMI darbinieki Mihails Birjukovs, Jevgēnijs Teličko, Pēteris Zvejnieks un Mārtiņš Klevs kopīgiem spēkiem pētīja magnetohidrodinamisku (MHD) burbuļu plūsmu šķidra gallija modeļsistēmā dažādos magnētiskajos laukos un plūsmas režīmos.

Tika veikta izstrādāto attēlu un datu analīzes rīku papildu eksperimentālā validācija. Mihaila Birjukova 2 mēnešu vizītes laikā tika izstrādāta oriģināla metode plūsmas fāzu izšķiršanas precizitātes uzlabošanai, kā arī apstrādāta daļa datu – tas tiks atspoguļots topošajos zinātniskajos rakstos. Tiks sagatavotas vairākas publikācijas par  Pētera Zvejnieka izstrādāto objektu identifikācijas un izsekošanas algoritmu un Mārtiņa Kleva pētījumu, kurā tiek veikta burbuļu plūsmas spektrālā analīze.

SMI un īpaši eksperimenta dalībnieki izsaka pateicību Lienei Bandeniecei par SMI komandas izglābšanu loģistikas jautājumos, bez kuru ātras risnāšanas eksperiments nebūtu izdevies. Liels paldies arī Imantam Buceniekam no Fizikas Institūta par uzkostruētajām magnētiskā lauka sistēmām (tās ir ceļā uz Vāciju nākamajam eksperimentam). Un, protams, paldies mūsu kolēģiem, Pāvilam Trtikam (Pavel Trtik, PSI), Knutam Tomsenam (Knud Thomsen, PSI), Tobiasam Lapanam (Tobias Lappan, HZDR), un partneriem – “Paul Scherrer Institut” un “Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf”, kuru atbalsts, tai skaitā finansiāls, nodrošināja veiksmīgus eksperimentus.

Eksperimentos iegūto datu apstrāde un interpretācija dos fundamentālu ieskatu MHD burbuļu plūsmas fizikā un kopā ar simulācijām – iespēju noteikt plūsmu raksturojošus parametrus un korelācijas, kuras potenciāli ļaus efektīvāk vadīt vairākus metalurģijas procesus, kā arī atvers durvis sarežģītāku sistēmu izpētei.