Absolventu pieredzes stāsti

Noslēdzot mācību gadu, arī SMI darbinieku kolektīvā ir vairāki absolventi. Priecājamies, ka Mārtiņš Klevs, Pēteris Zvejnieks un Daniels Heincis ir ieguvuši dabaszinātņu bakalaura grādu fizikā un Maksims Surovovs dabaszinātņu maģistra grādu fizikā no Latvijas Universitātes.
Tikko grādus ieguvušie studenti dalās ar pieredzi gan studiju procesā, gan LU Skaitliskās modelēšanas institūta darbā.

BSc Pēteris Zvejnieks, BSc Mārtiņš Klevs, BSc Daniels Heincis

Kāpēc Tu izvēlējies SMI sava noslēguma darba izstrādei?

Daniels Es izvēlējos SMI sava noslēguma darba izstrādei, jo strādāju tur jau kopš otrā kursa sākuma. Projekts, ko biju veicis, ļoti dabiski pārvērtās par manu noslēguma darbu.
Pēteris Saņēmu darba sludinājumu savā e-pastā, šķita, ka es varētu būt noderīgs.
Mārtiņš Par SMI es uzzināju no kursabiedriem. Mani ieinteresēja strādāt SMI, jo tur es sastapu talantīgus pētniekus, kuri nodarbojās ar pētījumiem starptautiskā mērogā, un bija gatavi mani uzņemt savā komandā.
Maksims SMI es strādāju jau vairākus gadus, šeit es izstrādāju arī savu bakalaura darbu. Ņemot vērā jau esošo pieredzi, biju pārliecināts, ka tieši SMI būs iespēja izstrādāt noslēguma darbu pieredzējušā vadītāja uzraudzībā, pielietojot studiju un darba procesos apgūtas zināšanas un prasmes.

Par ko ir Tavs noslēguma darbs?

Daniels Mans noslēguma darbs bija par to, kā dažādi faktori ietekmē saules paneļu efektivitāti Latvijas klimatā. Darbā padziļināti pētīju tieši paneļu telpiskās orientācijas un temperatūras ietekmi uz saražotās enerģijas daudzumu.
Pēteris Izstrādātais noslēguma darbs ir vispārīgs un ātrdarbīgs objektu izsekošanas algoritms. Tas ir ticis veiksmīgi pielietots daļiņu un burbuļu izsekošanai. 
Mārtiņš Izstrādātais noslēguma darbs apskata magnetohidrodinamisku (MHD) šķidruma plūsmu ar gāzes burbuļiem. Burbuļu plūsma šķidrā metālā var tikt pielietota metalurģijā, kur ar burbuļiem tiek panākta šķidra metāla maisīšana un attīrīšana. Ir arī procesi, kuros rodas nevēlami burbuļi, un tos ir jāspēj aizvadīt no gala produkta.
Maksims Mans noslēguma darbs ir par piemaisījumu koncentrācijas skaitliskajiem aprēķiniem silīcija kristālu audzēšanas procesā. Šī tēma ir cieši saistīta ar mūsu darba grupas pētījumu tematiku, tāpēc darbā tiek izmantoti rezultāti, kas iegūti sadarbībā ar citiem institūta pētniekiem.

Kas Tevi pārsteidza par savu nozari vai darba tematiku?

Daniels Man likās interesanti, ka lai arī Latvijas vasaras neliekas ļoti karstas, tajās saules paneļu virsmas temperatūra mēdz sasniegt 60°C.
Pēteris Tas, ar cik modernām metodēm tiek strādāts. 
Mārtiņš Mani nedaudz pārsteidza, ka MHD burbuļu plūsma ir salīdzinoši maz izpētīta. Literatūrā pastāv pētījumi par viena burbuļa MHD plūsmu, bet par vairāku burbuļu MHD plūsmu nav daudz atrodams.
Maksims Mani pārsteidza iespējamo pētījumu virzienu skaits. Kaut arī jau tika izstrādāti vairāki skaitliskie modeļi, kas apraksta silīcija kristālu audzēšanas procesu, un pats process ir gana labi izpētīts, vienmēr var izstrādāt jaunus modeļus, uzlabot to precizitāti vai aprakstīt kādu procesa aspektu, kas iepriekš tika ņemts vērā tikai tuvināti vai netika aprakstīts vispār.

MSc Maksims Surovovs

Kas Tev visvairāk patīk Skaitliskās modelēšanas institūtā?

Daniels Man SMI visvairāk patīk darba dinamika. Bieži nākas saskarties ar uzdevumiem un problēmām no dažādām industrijām, kas nodrošina, ka nekad nevaru teikt, ka mans darbs būtu garlaicīgs.
Pēteris Kolēģi. 
Mārtiņš Man patīk iespēja visu savu darbu veikt attālināti no sava mājas datora. Neklātienes darbs man ietaupa laiku un izmaksas. 
Maksims SMI man visvairāk patīk atsaucīgi un zinoši kolēģi, kas spēj gan paskaidrot sarežģītus pētāmas sistēmas fizikālos aspektus pētījumu laikā, gan padalīties ar dziļu un apdomātu viedokli par pēdējiem aktuāliem notikumiem pasaulē kafijas pauzes laikā.

Kā Tev veicās ar attālinātu mācību procesu? Kas no Zinātņu Mājas Tev visvairāk pietrūka?

Daniels Man attālinātais mācību process nebija viegls. Bija grūti laicīgi pamosties un pievienoties attālinātajām lekcijām. Tomēr uzskatu, ka visā jau ir savas gaišās puses – esmu apguvis MS Teams lietošanu daudz labāk. No Zinātņu mājas man visvairāk pietrūka divas lietas. Pirmā – iespēja naktīs mācīties bibliotēkā. Zinātņu mājai, manuprāt, piemīt mācīties motivējoša aura. Otrā – cilvēki. Ne tikai kursabiedri, bet arī pasniedzēji, kā arī studenti no citiem kursiem. Man patika iespēja aprunāties un iepazīties ar jauniem cilvēkiem ikdienas gaitās. Attālinātā režīmā tas diemžēl nebija iespējams.
Pēteris Esmu pārliecināts, ka klātienes nodarbības ir produktīvākas, kā arī izešana ārpus mājām nenāktu par ļaunu.
Mārtiņš Manuprāt, klātienes nodarbības bija produktīvākas nekā nodarbības no mājām. Man visvairāk pietrūka mācību gaisotnes, ko radīja mācības Zinātņu Mājā, kur bija iespēja starp lekcijām sarunāties ar kursabiedriem un pasniedzējiem aci pret aci. Attālinātajās mācībās rodas vienatnes izjūta, kurā pārējie studenti ir tikai ikona uz monitora.
Maksims Attālināts mācību process sagādāja zināmas grūtības, bet kopumā pasniedzēji ļoti labi pielāgojas jaunajai studiju videi. Protams, bija žēl, ka nebija iespējas klausīties lekcijas jaunajās Zinātņu Mājas auditorijās, jo man tās izveido īpašu noskaņu, kas iedvesmo un padara mācību procesu interesantāku.

Kas ir labākais padoms, ko studiju laikā esi saņēmis, un ko Tu ieteiktu jauniešiem, kas šogad uzsāk studijas?

Daniels Studiju visbiežāk saņēmu padomu: ”Pildi laboratorijas darbus laicīgi”. Tas nudien ir ļoti labs padoms. Bet es gribētu izteikt padomu, ko vēlētos, lai kāds man būtu pateicis, kad sāku studēt. Neuztver atzīmes un sesiju tik nopietni. Tās noteikti ir svarīgas, bet galvenais ir tas, cik daudz tu iemācies un saproti.
Pēteris Bakalaura grāds ir tikai ievads fizikā. 
Mārtiņš Pāris no vissvarīgākajām prasmēm, kas piemīt jaunam/-ai zinātniekam/-cei ir patstāvība un sevis pašcieņa. Ja tev ir savs viedoklis, tad tas ir jāaizstāv, jo neviens cits to tavā vietā nedarīs. Nevajag aprobežoties ar to, ko citi no tevis prasa.
Maksims Plānojiet savu laiku un laicīgi pildiet visus uzdotos darbus! Tas lielā mērā atvieglos mācību procesu un ievērojami ietekmēs iegūto zināšanu kvalitāti. Studiju laikā nav sliktākas sajūtas kā vairāku parādu kārtošana sesijas beigās.