Aicinām uz Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras 50 gadu jubilejai veltītu izstādi

Aicinām 7. oktobrī plkst. 15.00 piedalīties Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras 50 gadu jubilejai veltītas izstādes atklāšanā LU Zinātņu mājas Bibliotēkā 2. stāvā.

Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra (ENVMK) tika dibināta 1970. gadā, realizējot prof. Jura Miķelsona vīziju par industriālu procesu matemātisko modelēšanu kā nākotnes tehnoloģiju inženierfizikālu problēmu risināšanai. ENVMK mērķis bija gatavot speciālistus inženierfizikā ar procesu skaitliskās modelēšanas prasmēm toreizējās Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas un Polimēru mehānikas institūtiem, kā arī industrijai. Šai jomai katedra pastāvēšanas laikā sagatavojusi vairāk nekā 350 speciālistu, kas strādā gan zinātnē, gan industrijā Latvijā un ārzemēs, kā arī paši kļuvuši par uzņēmējiem.

Nozīmīgu loma katedras studiju kursu attīstībā un pētnieciskajā darbā pirmajās desmitgadēs bija prof. Vitautam Tamužam (vēlāk PMI direktors), prof. Teodoram Cīrulim (vēlāk Vispārīgās matemātikas katedras vadītājs) un prof. Edvīnam Šilteram (vēlāk Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs). Jau 70. gados katedra sagatavoja pilnvērtīgus specializācijas mācību plānus un sekmīgi tos realizēja. Katedras absolventi strādā pētniecībā gan Latvijā, gan dažādās citās pasaules valstīs, piemēram, Andrejs Cēbers (Latvija), Andrejs Krasņikovs (Latvija), Aleksandrs Bogdanovičs (ASV), Juris Dzenis (ASV), Jānis Vārna (Zviedrija), Roberts Joffe (Zviedrija), Jānis Priede (Lielbritānija) un Valdis Bojarēvičs (Lielbritānija). Vairāki katedras absolventi uzsāka un turpina sekmīgu uzņēmējdarbību, piemēram, Arnis Riekstiņš, Ainārs Brūvelis, Agris Irbītis.

50 gadu pastāvēšanas laikā katedru pēc prof. Jura Miķelsona vadīja prof. Gunārs Sermons, pēc tam asoc. prof. Leonīds Buligins, pēc kura par vadītāju kļuva asoc. prof. Andris Jakovičs. No 2020. gada jūlija katedru vada doc. Tija Sīle. L. Buligins šobrīd vada LU Fizikas institūtu, bet A. Jakovičs – Skaitliskās modelēšanas institūta Multifizikālo procesu laboratoriju.

Mainoties fizikas studiju struktūrai un katedrai fokusējoties uz mācību procesu, jau 1994. gadā tika izveidota Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija (to līdz 2014. gadam vadīja prof. Andris Jakovičs). 2020. gada sākumā tā pārtapa par Skaitliskās modelēšanas institūtu, kura direktors ir Dr. Uldis Bethers.

Katedras pēdējo desmitgažu absolventi sekmīgi strādā Eiropas industrijā, piemēram, Guntars Ratnieks (Siltronic AG), Andrejs Umbraško (ABP), Maksims Kirpo (Wilo), Sergejs Spitāns (ALD Technologies), Kaspars Lācis (Groglass) un Mihails Ščepanskis (Cenos).

Šogad atskats uz 50 katedras darbības gadiem apliecina, ka sākotnējais redzējums ir pilnībā realizējies – savstarpēji saistīto elektromagnētisko, termisko, hidrodinamikas un cietvielu mehānikas procesu izpēte izmantojot augstražīgas datorsistēmas kļuvusi par produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādes un vides procesu izpētes neatņemamu sastāvdaļu.

Vairāk par katedras noieto ceļu un sasniegumiem varēs uzzināt, iepazīstoties ar izstādi LU Bibliotekā Zinātņu mājā (Jelgavas iela 3), kuras atklāšana paredzēta 7. oktobrī plkst. 15.00, kur klātesošos uzrunās gan katedras dibinātājs un pirmais vadītājs prof. Juris Miķelsons, gan viens no pirmajiem tās absolventiem prof. Andrejs Cēbers.