COVID-19 riska modelis un sensoru sistēma – divas publikācijas

Skaitliskā modelēšanas institūta pētniekiem publicēti divi jauni raksti par COVID-19 riska noteikšanas modeli un sensoru sistēmu. Jāņa Virbuļa, Maijas Sjomkānes, Maksima Surovova, Andra Jakoviča raksts Numerical Model for Prediction of Indoor COVID-19 Infection Risk Based on Sensor Data un Jevgēņija Teličko, Daga Daniela Vidulējs un Andra Jakoviča raksts A monitoring system for evaluation of COVID-19 infection risk publicēti Journal of Physics: Conference Series.

SMI pētnieki ir izveidojuši un publikācijās aprakstījuši sensoru sistēmu un skaitlisko modeli, kas izmanto matemātisko modelēšanu un mākslīgā intelekta algoritmus, lai noteiktu COVID-19 inficēšanās risku telpā. Aprakstītais modelis nosaka risku daudz precīzāk par plaši izmantotajām CO2 mēriekārtām un vadlīnijām par cilvēku skaitu uz telpas kvadrātmetru.

2020. g. sekmīgi uzsāktā pētījuma turpinājumu nākamo divu gadu periodā nodrošina uzvara ERAF finansējuma konkursā ar projektu “Sistēma COVID-19 inficēšanās riska noteikšanai un samazināšanai iekštelpās”. Tā ietvaros tiks izstrādāti uzlaboti neironu tīklu algoritmi attēlu apstrādei un trokšņu identifikācijai, precizēts inficēšanās riska noteikšanas modelis un izveidoti sistēmas prototipi, kā arī piedāvāti risinājumi aktīvai gaisa kvalitātes uzlabošanai.