Jauna publikācija žurnālā “Energy”

Ar mūsu Institūta vadošā pētnieka Staņislava Gendeļa līdzdalību žurnālā “Energy” (Q1, Impact Factor = 8,9; CiteScore=13,4) ir tapusi zinātniskā publikācija “Impact of global warming and building renovation on the heat demand and district heating capacity: Case of the city of Riga”.

Tajā ir aprakstīta metodoloģija, kas novērtē globālās sasilšanas ietekmi uz ēku siltumenerģijas pieprasījumu un no tā izrietošās centralizētās apkures sistēmas jaudas izmaiņas, kā arī ievērojot daudzdzīvokļu māju renovācijas ietekmi ilgtermiņā (līdz 2050. gadam) Rīgas pilsētā. Metodoloģija savieno sistēmdinamikas modelēšanas pieeju ar ēkas siltuma bilances modeli, ļaujot analizēt grādu dienu skaita un atbilstošā siltuma slodzes līknes izmaiņas potenciālo klimata izmaiņu rezultātā.