Konference “Electromagnetic Processing of Materials 2021”

No šī gada 9. līdz 16. jūnijam tiešsaistē norisinājās desmitā starptautiskā vasaras skola un konference “Electromagnetic Processing of Materials 2021” (angļu val. – materiālu elektromagnētiska apstrāde). Andris Jakovičs, LU Skaitliskā modelēšanas institūta multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs, kopā ar pētniekiem no Francijas, Izraēlas, Ķīnas, Krievijas, Japānas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ukrainas un Itālijas pildīja starptautiskās zinātniskās padomes priekšsēdētāju pienākumus. Vasaras skolā un konferencē par materiālu elektromagnētisku apstrādi piedalījās vairāki SMI pētnieki – A. Sabanskis, V. Dzelme, M. Birjukovs, K. Surovovs, P. Zvejnieks, M. Klevs, A. Jegorovs, G. Zāģeris u.c.

Materiālu elektromagnētiska apstrāde iekļauj sevī visas materiālzinātnes nozares, kurās ir elektromagnētiska ietekme uz procesu dod uzlabojumus. Šis attiecas gan uz tradicionālām pētniecības sfērām tādām kā šķidro metālu apstrāde, metālu liešana un sacietēšana, indukcijas sildīšana, gan arī uz kristālu audzēšanu no kausējuma, plazmas procesiem, pārstrādi, atdalīšanu. EPM jeb Electromagnetic Processing of Materials konferenču sēriju 1994. gadā uzsāka Prof. S. Asai no Japānas un Prof. M. Garnier no Francijas, tas notiek katrus trīs gadus, mainot norises vietu starp Eiropu un Āziju. (1994. gadā Nagojā, Japānā, 1997. gadā Parīzē, Francijā, 2000. gadā Nagojā, Japānā, 2003. gadā Lionā, Francijā, 2006. gadā Sendai, Japānā, 2009. Drēzdenē, Vācijā, 2012. gadā Pekinā, Ķīnā, 2015. gadā Kannās, Francijā, 2018. gadā Hiogo, Japānā un šogad 2021. gadā Rīgā, Latvijā.) Konference paradzēta elektriskas vai magnētiskas materiālu apstrādes tematikai, tā apvieno cilvēku no akadēmiskas vides, industrijas un atbilstoša inventāra ražotājiem. Vairāk nekā 60 tēzes un 8 stenda referāti tika iesniegti un publicēti tēžu krājumā Electromagnetic Processing of Materials 2021 vai stenda referātu prezentāciju sekcijā.

Electromagnetic Processing of Materials 2021 konferences tēmas

 1. EPM un MHD, teorijas un skaitliskās modelēšanas pamati.
 2. Indukcijas sildīšanas, plazmas u.c. termiska apstrāde.
 3. Elektromagnētiska (EM) kausēšana un sildīšana.
 4. EM formēšana, maisīšana un magnētiska un EM levitācija.
 5. Šķidra metāla apstrāde: tērauds, alumīnijs, titāns, varš, magnijs un sakausējumi.
 6. Kristālu audzēšana ārējos laukos.
 7. Uzlabota materiālu apstrāde statiskos un mainīgos magnētiskais laukos.
 8. Citi ārēju elektromagnētisku lauku procesi – elektroķīmija, magnētiski, elektriski, elktrostatiski mikroviļņi.
 9. Šķidro metālu plūsmu mērīšanas tehnikas un bezvadu enerģijas pārneses (indukcijas) nedestruktīva kontrole.
 10. EPM ierīces, EM pumpji, EM bremzes, EM maisītāji, jaudas avoti.
 11. Zemas elektriskās vadītspējas šķidrumu apstrāde, oksīde, stikli, elektrolīti.
 12. EM procesu izmantošana pārstrādē (angļu val. – recycling).
 13. MHD vieglu metālu metalurģijā.

Vairāk informācijas par 10. starptautisko koferenci par elektromagnētisku materiālu apstrādi un konferenču tēzes var atrast konferences mājaslapā.