Latvijas valdība piešķir finansējumu EuroCC projektam

25. februārī Ministru kabinets, atbalstot Latvijas dalību EuroHPC projektos, dod iespēju finansēt arī jau uzsākto EuroCC projektu.

2018. gada jūnijā Latvija nolēma pievienoties EuroHPC iniciatīvai, kas vēlāk pārtapa par kopuzņēmumu EuroHPC JU, un ar šo lēmumu Latvijas valdība piekrita uzņemties projekta līdzfinansējumu 50% apmērā. Kopuzņēmums EuroHPC ir publiskā un privātā sektora partnerība, kurā piedalās Eiropas Komisija, ES dalībvalstis, kā arī Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa asociētās valstis. Kopuzņēmuma mērķis ir veicināt pasaules līmeņa augstas veiktspējas skaitļošanas (angļu val. – High-Performance Computing jeb HPC) un datu infrastruktūras attīstību Eiropas Savienībā.

EuroHPC projekts National Competence Centres in the framework of EuroHPC jeb EuroCC tika uzsākts jau 2020. gada 1. septembrī, un Latviju tajā pārstāv Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūts kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) HPC centru. Kā vēstījām iepriekš, projekta EuroCC mērķis ir izveidot Eiropā augstas veiktspējas skaitļošanas kompetences centru tīklu. Projektā iesaistītas 33 valstis, projekts ilgs 2 gadus ar kopējo finansējumu vairāk nekā 56 milj. eiro.

Projekta laikā izveidoto kompetences centru uzdevums būs veidot vienotu atbalsta struktūru, lai veicinātu superskaitļošanas iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā. Kompetences centri apkopos visās ES valstīs pieejamās kompetences, pieredzi un skaitļošanas resursus.

“Mēs esam ļoti gandarīti par MK pieņemto lēmumu. Tas mums dod pārliecību par projektam izvirzīto mērķu veiksmīgu sasniegšanu Latvijā – superskaitļošanas kompetences centra SuperS izveidi”, saka projekta vadītājs Ilmārs Slaidiņš. “Jau pirms projekta uzsākšanas IZM un VIAA deva mums garantijas, ka varam uzņemties saistības un parakstīt līgumu ar EuroHPC JU. Jau pagājušajā gadā saņēmām daļu no ES garantētā finansējuma, lai uzsāktu projektu.”

Projekta pirmajos 6 mēnešos jau ir izstrādāta Latvijas superskaitļošanas kompetences centra projekta ceļakarte, organizēti semināri un tikšanās ar uzņēmumiem, piesaistīti eksperti, kā arī uzsākta esošo kompetenču un vajadzību apzināšana.

Vairāk par pieņemto lēmumu var lasīt Izglītības un Zinātnes Ministrijas mājaslapā –

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/latvija-pievienojas-konkuretspejigai-un-inovativai-superdatosanas-ekosistemai