Apraksts

Vairāk nekā 20 gadu pieredze atmosfēras un okeanogrāfisko modeļu izveidē un lietošanā. Operacionāli tiek veikti Latvijas teritoriālo ūdeņu un iekšzemes ūdeņu (lielāko ezeru) modelēšana. Izveidots atmosfēras modelis Latvijas teritorijai un piekrastes zonai. Plaša pieredze ostu hidrobūvju un citu saimniecisko darbību ietekmes modelēšanā un ieteikumu izstrādē. Iespējas veikt dreifējošu objektu modelēšanu uzvedības novērtējumam.

Metodoloģija

Tiek veikti laika apstākļu un klimata pētījumi izmantojot matemātisko modelēšanu un skaitlisko laika apstākļu modeļus, piemēram, WRF (Weather Research and Forecast) modeli. Okeanogrāfiskais modelis balstīts uz  Dānijas meteoroloģiskā institūta izstrādāto HBM okeāna modeli. Ostu vajadzībām izstrādāts modelis sanešu pārnesei, kā arī glābējiem piemērots dreifējošu objektu uzvedības modelis, kas savienots ar okeanogrāfiskā modeļa aprēķiniem.

Projekti

  • Pārrobežas sadarbības projekts GORWIND (Latvija un Igaunija): Izvērtējums vēja enerģijas elektrības ražošanas potenciālam Rīgas jūras līča piekrastē.
  • MERCATOR projekts Present the Present: Izstrādāta brīvpieejas mājaslapa jūras stāvokļa prognozēm ikdienā, kas papildināta ar dreifa aprēķina modeli, ērti pieejamai objektu pārnese novērtēšanai Baltijas jūrā.

Kontaktpersona