Apraksts

Attēlu apstrāde ir nepieciešama daudzos dažādos tehnoloģiskos procesos un iekārtas, bet it īpaši zinātniskos eksperimentos. Optiskās vai elektronu mikroskopijas, rentgena vai neitronu radiogrāfijas attēli, sistēmu dinamikas mērījumi ar kameru iegūtajām kadru virknēm – visam šim metodēm ir nepieciešama attēla attīrīšana no trokšņiem, filtrēšana, segmentācijas analīze, objektu izsekošana un mērījumi. Nereti ir nepieciešama attēlu restaurācija, it īpaši bojātiem vai neskaidriem attēliem.

Metodoloģija

Mēs piedāvājam savus pakalpojumus zinātniskā attēlu apstrādē un attēlu restaurēšanā, tostarp no attēliem iegūto datu apstrādi. Mēs izmantojam gatavus programmatūras rīkus vai izstrādājam specifisku risinājumu konkrētai problēmai un klienta vēlmēm..

Attēlu apstrādei izmantojam komerciālo paketi Wolfram Mathematica un atvērtā koda rīkus, piemēram, ImageJ un OpenCV. Datu apstrādei izmantojam Wolfram Mathematica, Python kā arī mūsu pašu programmatūru.

Projekti

  • Sadarbības projekts ar SIA Vizulo (Latvija): Staru izsekošanas modeļu izstrāde rūpnieciskajiem gaismekļiem un telpiskā apgaismojuma sadalījumu optimizācijas modeļu izveide.
  • ERAF projekts: Skaitliskās modelēšanas metožu izstrāde kompleksu daudzfunkcionālu mijiedarbību izpētei elektromagnētisko šķidro metālu tehnoloģijās.

Kontaktpersona

Andris Jakovičs, Dr. Phys. – andris.jakovics@lu.lv; +371 29 155 711; SCOPUS