Apraksts

Attēlu apstrāde ir nepieciešama daudzos dažādos tehnoloģiskos procesos un iekārtās, it īpaši zinātniskos eksperimentos. Optiskās vai elektronu mikroskopijas, statiskas vai dinamiskas rentgena vai neitronu radiogrāfijas attēli, sistēmu dinamikas mērījumi ar kameru iegūtajām kadru virknēm – visām šīm metodēm ir nepieciešama attēla attīrīšana no trokšņiem un artefaktiem, objektu segmentācija, klasifikācija, izsekošana un mērījumi. Nereti ir nepieciešama attēlu restaurācija, it īpaši bojātiem vai neskaidriem attēliem. Zinātniskajos mērījumos ļoti bieži jādarbojas ar attēliem ar zemu signāla pret trokšņa intensitātes attiecību, kur attēla nedestruktīvai filtrēšanai nepieciešamas specializētas metodes, tās bieži vien ir izstrādātas konkrētai problēmai.

Metodoloģija

Mēs piedāvājam savus pakalpojumus zinātniskā attēlu apstrādē un attēlu restaurēšanā, tostarp veicam no attēliem iegūto datu analīzi. Mēs izmantojam gatavus programmatūras rīkus vai izstrādājam specifisku risinājumu konkrētai problēmai un klienta vēlmēm.

Attēlu apstrādei izmantojam komerciālas paketes Wolfram Mathematica un Matlab (izmantojot MATLink) un atvērtā koda rīkus, piemēram, ImageJ, OpenCV, Python, utt. Izmantoto metožu starpā ir trokšņa noņemšana ar spilgtuma anizotropo difūziju un izliekuma plūsmu, BM3D, (ne-)lokālu vidējošanu, Furjē un wavelet filtriem, n-Otsu, Chan-Vese, lokāli adaptīvā segmentācija, tekstūru restaurācija ar sintēzes un evolūcijas vienādojumu metodēm, kā arī mūsu pašu izveidoti algoritmi.

Projekti

  • Sadarbības kontrakts ar Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR, Vācija): attēlu apstrādes metožu un algoritmu izstrāde divfāzu MHD plūsmu analīzei.
  • Sadarbības projekts ar SIA Vizulo (Latvija): Staru izsekošanas modeļu izstrāde rūpnieciskajiem gaismekļiem un telpiskā apgaismojuma sadalījumu optimizācijas modeļu izveide.
  • ERAF projekts: Skaitliskās modelēšanas metožu izstrāde kompleksu daudzfunkcionālu mijiedarbību izpētei elektromagnētisko šķidro metālu tehnoloģijās.

Kontaktpersona

Andris Jakovičs, Dr.Phys.
+371 29 155 711
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081