Apraksts

Lai efektīvi un ātri atrisinātu mūsu sadarbības partneriem interesējošās problēmas, nereti nepieciešamas lielas aprēķinu jaudas un datu uzglabāšanas iespējas. Lielapjoma datu analīze, hidrodinamisko un elektromagnētisko procesu aprēķini, dažādu sistēmu optimizācija – visi šie mūsu piedāvātie pakalpojumi iekļauj lieljaudas datortehnikas (HPC) izmantošanu.

Šo risinājumu izstrāde prasa ne tikai mūsu uzkrātās zināšanas fizikālo procesu analīzē, bet arī specializētas programmatūras izstrādi un matemātisko metožu pielāgošanu HPC tehnikas izmantošanai. Nereti piedāvātie HPC aprēķinu risinājumi prasa specifisku, robustu programmatūras arhitektūru un datu apmaiņas risinājumus – gadījumiem, kad nepieciešami nepārtraukta datu apstrāde un aprēķinu veikšana reālā laikā (piem. operacionāla klimatisko prognožu sagatavošana).

Metodoloģija

Piedāvājam pilnu HPC risinājumu ciklu: balstoties uz klienta / sadarbības partnera definēto problēmu, piemeklējam vai izstrādājam atbilstošu programmatūras risinājumu, pielāgojam to HPC vajadzībām, nodrošinām datu vizualizācijas, datu ievada/izvada un aprēķinu pārvaldes rīkus.

Lietojam gan pašrakstītu, gan brīvpieejas, gan komerciālu programmatūras: OpenFOAM, Elmer, COMSOL, ANSYS, R Statistics, Python u.c. Mūsu rīcībā ir lieljaudas datorklasteris ar 280 CPU kodoliem. Lai papildinātu savu HPC risinājumu loku, realizējam sadarbību ar Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) HPC centru, kā arī pielāgojam problēmas mākoņrisinājumu izmantošanā.

Projekti

  • Šķidruma plūsmas aprēķini ar vairāk kā 15 miljonu šūnu lielu aprēķinu režģi, kas veikti izpildot dažādus industriālus līgumpētījumus.
  • Multifizikāli magneto-hidro-dinamiski (MHD) aprēķini ar sajūgtiem elektromagnētiskajiem, temperatūras un šķidruma plūsmas ātruma laukiem.
  • Operacionālas Baltijas jūras viļņu prognozes izstrāde Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Kontaktpersona