Apraksts

Datorizēta sistēmu optimizācija ir aktuāla metode rūpnieciskajai pētniecībai un produktu izstrādei, samazinot izstrādes procesa ilgumu un izdevumus. Optimizācijas procesus var veidot praktiski jebkurā fizikālās simulācijas vidē, ja tiek uzdota mērķu un ierobežojumu kopa.

Mūsu sniegtais pakalpojums ir: konkrētai fizikālai sistēmai (ietverot elektromagnētiskās parādības, siltuma pārnesi, šķidruma plūsmu, cietvielu mehāniku, staru optiku, daļiņas, kuru pārvietojumus veicina spēki sistēmā), mēs varam izveidot matemātisko modeli, formulēt mērķus un ierobežojumus, balstoties uz klienta prasībām, un ieviest piemērotus algoritmus, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu.

Metodoloģija

Mēs izmantojam gan komerciālās datorprogrammas (COMSOL), gan arī pašu izstrādātu specializētu programmatūru, lai pārveidotu klientu vēlmes matemātiska modeļa formā un veiktu fizikālās simulācijas un sistēmu optimizāciju.

Mēs piedāvājam parametrisku, formas un topoloģisku optimizāciju, kas ietver gan ģeometrijas variācijas, gan vienkāršus parametrus. Sistēmu modelēšanai tiek izmantota galīgo elementu metode (FEM), savukārt optimizācijai izmantojam bezgradienta algoritmus, piemēram, Nelder-Mead, COBYLA, BOBYQA, MMA, SNOPT.

Projekti

  • Sadarbības projekts ar SIA Vizulo (Latvija): Staru izsekošanas modeļu izstrāde rūpnieciskajiem gaismekļiem un telpiskā apgaismojuma sadalījumu optimizācijas modeļu izveide.
  • Formas optimizācija plastmasas konteineriem, kas paredzēti šķidrās masas transportēšanai un uzglabāšanai pārtikas rūpniecībā.

Kontaktpersona

Andris Jakovičs, Dr.Phys.
+371 29 155 711
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081