Resolving Gas Bubbles

Publikācija par gāzes burbuļu šķidrajā metālā izšķiršanu

Skaitliskā modelēšanas institūta pētniekiem ir jauna publikācija ar nosaukumu Resolving Gas Bubbles Ascending in Liquid Metal from Low-SNR Neutron Radiography Images. Tā ir publicēta žurnāla Applied Sciences speciālizdevumā Movements in Electromagnetically Agitated Liquid Metal. Raksta autori ir Mihails Birjukovs, Pavel Trtik, Andreas Kaestner, Jan Hovind, Mārtiņš Klevs un Andris Jakovičs. Pētījums publicēts 2021. gada 18. oktobrī.

Publikācijā uzskatāmi parādīta jauna attēlu apstrādes metode, lai izšķirtu gāzes burbuļus no šķidrā metāla. Attēli iegūti no neitronu radiogrāfijas ar būtiski zemu signāla-trokšņa attiecību. Attēlu pirms-apstrāde, trokšņa samazināšana tajā un burbuļu segmentācija ir detalizēti appraktīta publikācijā, kurā pieejami arī praktiski ieteikumi. Pētījumā veikta arī eksperimentāla validācija, un jaunā metode ir salīdzināta ar iepriekš iegūtiem rezultātiem.

Publikācijā parādītais un aprakstītais attēlu apstrādes algoritms ir atvērtā pirmkoda (open-source) rīks. Tas nozīmē, ka pats risinājums un tā atsevišķas daļas var gan mainīt, gan papildināt ar risinājumiem, kas sniedzas ārpus esošās programmatūras.

Pilns raksts ir brīvi pieejams šeit.