Skaitliskās modelēšanas institūta dibināšana

2019. gada 30. decembrī tiek parakstīts LU rektora rīkojums par Skaitliskās modelēšanas institūta (SMI) dibināšanu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes sastāvā.

Institūts ir izveidots uz 1994. gadā dibinātās Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas bāzes, kas 25 pastāvēšanas gados radikāli izaugusi, paplašinot gan pētījumu tematiku, gan darbinieku skaitu.

Jaunajā institūtā LU Zinātņu mājā darbu uzsāk vairāk nekā 30 pētnieki, no kuriem 10 ir zinātņu doktori, 3 pēcdoktoranti un 7 doktoranti. Tomēr nemainīgs ir pētījumu tematiskais mugurkauls – matemātiskās modelēšanas pieejas un augstražīgu skaitļošanas tehnoloģiju (HPC) lietojumi daudzveidīgu dabas un tehnoloģiju fizikālo procesu izpēte.

Šī virziena pamatlicējs LU ir profesors Juris Miķelsons, kurš 1970. gadā izveidoja Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedru. Jaunizveidotā institūta vadošie pētnieki ir katedras absolventi, kuru zinātniskās intereses nosaka institūta iekšējo struktūru. Izveidotas trīs pētnieciskās laboratorijas: (1) Vides procesu, (2) silīcija tehnoloģiju un (3) multifizikālo procesu pētījumiem.

gada pētījumu projektu portfeli sastāda gan ģeotelpiskās informācijas WEB servisu un pakalpojumu izstrāde (zemes pavadoņu datu analīzes projekts “MERCATOR”), gan trīs ERAF līdzfinansēti projekti, tai skaitā atvērtā koda programmatūras izstrādei kompleksu magnetohidrodinamisko (MHD) procesu modelēšanai un projektēšanas atbalstam.

Institūtam būtiski ir arī rūpnieciskie pētījumi, piemēram, alternatīvu liela diametra silīcija monokristālu tehnoloģiju attīstībai Latvijā. Lietišķajos pētījumos sadarbības partneri ir gan Latvijas, gan Eiropas uzņēmumi (piemēram, Siltronic AG Vācijā), gan arī pašvaldības un valsts institūcijas. Projektu kopējais gada finansējums ir aptuveni viens miljons eiro.

Par Skaitliskās modelēšanas institūta direktoru ir ievēlēts Dr. Phys. Uldis Bethers, bet institūta Zinātnisko padomi vada Dr. Phys. Andris Jakovičs.