SMI pētnieki konferencē Parīzē

Pētnieki no SMI Pusvadītāju Tehnoloģiju Laboratorijas piedalījās konferencē “Seventh European Conference on Crystal Growth”, kas notika Parīzē no 24. līdz 27. jūlijam.

Andrejs Sabanskis prezentēja pētījumu par dislokāciju modelēšanu germānija kristālos. Izmantojot pašizstrādāto programmatūru, veikti vairāk nekā simts aprēķini, lai aprakstītu dažādu procesa parametru ietekmi uz dislokāciju blīvuma sadalījumu.

Maksims Surovovs prezentēja atklātās kušanas frontes modelēšanas rezultātus peldošās zonas kristālu audzēšanas procesam. Jaunais modelis būtiski precizēja iepriekš lietoto, un kušanas fronte tagad var tikt aprēķināta ar 0.1 mm precizitāti.

Kirils Surovovs piedalījās konferencē ar stenda referātu par piemaisījumu pārneses modelēšanu peldošās zonas sistēmā. Pētījumā izstrādātais algoritms ļauj precīzāk aprakstīt piemaisījumu (bors, fosfors, ogleklis) sadalījumu izaudzētajos kristālos. Par savu pētījumu Kirils saņēma Jaunā Zinātnieka balvu (Young Scientist Award).