LU 78. Zinātniskā konference

Visdrīzāk ikviens no mums ir bijis situācijā, kurā izjutis apbrīnu pret kāda cilvēka izkoptu izcilību – vai tā būtu smalka mūzikas pazīšana, jušana, kas jāpievieno ēdienam, lai tas kļūtu par mākslas darbu vai īstajā brīdī un vietā pateikts trāpīgs vārds.

Jau par tradīciju kļuvis, ka janvāra otrā pusē Latvijas Universitātes konferences ietvaros tiek rīkota sekcijas sēde “Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai”. Šajā sekcijā ikvienam ir iespēja gūt priekšstatu par to – kā tiekšanās uz izcilību norit fizikālu procesu matemātiskās modelēšanas jomā.  Šīs sekcijas sēde līdz šim bijusi tā, kur ar savos pētījumos gūtajām atziņām pamatā dalās LU FMOF Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas darbinieki. No 2020. gada šīs sēdes organizēšanu pārņem Skaitliskās modelēšanas institūts.

Ikviens ir aicināts būt klāt šajā pasākumā, ar konferences sekcijas sēdes programmu iespējams iepazīties šajā PDF failā: