SMI pētnieki īsteno projektu Covid-19 seku mazināšanai

Projektu pieteikumu konkursā par Covid-19 seku mazināšanu…